NYHEDER 22. DEC 2022 KL. 10:14

Undersøgelse: Kollektiv transport skal være billigere og hurtigere

Af: kollektivtrafik

Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk har spurgt borgere i Danmark om deres brug af samt holdning og ønsker til kollektiv transport. Svarene, der er samlet i rapporten "Danskerne og kollektiv transport 2022" viser, at der er stort potentiale. Op mod 8 ud af 10 danskere vil bruge den kollektive transport mere, hvis der sker forbedringer


Særligt fire områder kan ifølge undersøgelsen få flere til at rejse mere med den kollektive transport. Det er lavere priser, kortere rejsetid, flere afgange og større pålidelighed.

Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk peger på, at effekten af forbedringer i den kollektive transport kan opnåes over hele landet, men de synes størst i landets fire største byer.

Ønsker til sporarbejde
Som noget nyt har Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk spurgt borgere i Danmark om deres holdning til sporarbejde, som i disse år præger den danske jernbane.

Ved sporarbejder foretrækker 7 ud af 10 togpassagerer, at den slutdato, der meldes ud, tager højde for eventuelle forsinkelser i anlægsarbejdet.

Undersøgelsen Danskerne og kollektiv transport 2022 er lavet af Norstat Danmark for Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk, der har fået svar fra 2.424 deltagere.

Rapporten er inddelt i fire temaer:

  • Danskernes holdning til kollektiv transport
  • Udvikling i brug af kollektiv transport
  • Danskernes holdninger til forbedringer af kollektiv transport
  • Danskernes holdninger til sporarbejder og køreplaner


Interesserede kan se hele rapporten her:

 Billetter og takster Kundetilfredshed Mobilitet Trafikinformation