NYHEDER 27. MAJ 2019 KL. 08:27

Kommuner og trafikselskab sender trafikplan i høring

Af: kollektivtrafik

Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune og Midttrafik har sammen med Region Midtjylland lavet en kollektiv trafikplan for områdets samlede kollektive trafiknet. Målet er at styrke hovedforbindelserne mod Randers og Aarhus samt binde Djursland bedre sammen

Trafikplanen, der udpeger et hovednet med prioriterede ruter og mange busafgange, indeholder forslag til nye linjeføringer på regionalruter, lokalruter og uddannelsesruter.

Flexbus bliver introduceret som en del af trafikplanen, og så skal Flextur sikre større fleksibilitet i oplandet og mulighed for at rejse i ydertidspunkterne.

Interesserede kan se og kommentere den nye trafikplan her:

Den nye trafikplan er i offentlig høring frem til 7. juni 2019.SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE