NYHEDER 16. NOV 2020 KL. 11:13

Krydsningsspor på Djursland rykker frem

Af: kollektivtrafik

Trustrup Station - en af stationerne på banen til og fra Grenaa, hvor Aarhus Letbane's tog kører - skal efter planen udbygges med et krydsningsspor, så to letbanetog kan passere hinanden - og dermed åbne for halvtimes drift på den første del af banestrækningen fra Grenaa til Aarhus. Men arbejdet trækker ud. Først i oktober måtte Aarhus Letbane melde ud, at krydsningssporet først ville være færdigt i begyndelsen af 2022. Men her i november trækker Aarhus Letbane lidt tilbage med hensyn til forsinkelsen


Optimeringsdiskussion og forhandlinger med ASAL har betydet, at tidsplanen for krydsningssporet ved Trustrup kan rykkes omkring tre måneder frem, så det kan tages i brug sidst i 2021 i stedet for sidst i første kvartal 2022.

- Den nye aftale betyder, dels at vi henter lidt af forsinkelsen, og dels at vi kan ændre spærringsmønsteret til flere spærringer i weekender og aften/nat. Det vil betyde, at driften påvirkes væsentligt mindre end i ASALs oprindelige plan, og det betyder samtidig et meget højere serviceniveau i anlægsperioden, siger Michael Borre, der er administrerende direktør i Aarhus Letbane.

Den nye tidsplan er fortsat afhængig af den usikkerhed, som corona-situationen udløser.Letbaner/Metro