NYHEDER 6. MAJ 2021 KL. 14:52

Letbane-projektet langs Ring 3 i Hovedstaden kom for alvor i gang i 2020

Af: kollektivtrafik

I 2020 blev der sat gang i selve anlægsarbejdet flere steder langs den 28 kilometer lange letbane-strækning fra Lyngby i nord til Ishøj i syd. Samlet blev der i 2020 foretaget investeringer i anlæg af letbane på 855 millioner kroner, heraf 647 millioner kroner vedrørende anlægsomkostninger og 208 millioner kroner vedrørende driftsrelaterede anlægsinvesteringer


Selv om aktivitetsniveauet på mange områder var sænket på grund af COVID-19 i 2020, har det i mindre grad påvirket letbanebyggeriets fremdrift. Der er arbejdet proaktivt i forhold til smitte, selvisolering og test, og entreprenører, samarbejdspartnere, kommuner og Hovedstadens Letbane har arbejdet for at holde planlægningen og produktiviteten høj.

- På trods af udfordringerne med COVID-19 er det lykkedes at fastholde en fornuftig fremdrift i anlægsarbejdet. Beboere og trafikanter langs Ring 3 har kunnet konstatere, at der er kommet flere og flere byggeaktiviteter langs strækningen. Det påvirker fremkommeligheden og kan være generende for vores omgivelser, og vi forventer at komme til at trække yderligere veksler på tålmodigheden hos mange langs hele strækningen i de kommende år. Vi ser frem til 2025, hvor vi kan betjene flere tusinde passagerer dagligt med en bæredygtig og effektiv transportløsning langs den 28 kilometer lange letbanestrækning, siger Jakob Thomasen, der er bestyrelsesformand i Hovedstadens Letbane.

Stort fokus på arbejdsmiljø og trafiksikkerhed
Da arbejdet med at anlægge Hovedstadens Letbane gik i gang, satte selskabet sig et mål om, at medarbejderne på projektet hver dag skal kunne gå uskadte hjem fra arbejde - uagtet at bygge- og anlægsbranchen generelt er kendetegnet ved et højt antal arbejdsulykker. I 2020 har letbaneprojektet derfor også haft et stort fokus på sikkerhed. Det har resulteret i, at projektet ved udgangen af 2020 passerede 492 dage uden ulykker med fravær.

Alle byggepladser langs strækningen er forskellige, og pladsernes arbejdsopgaver kan variere meget - nogle skal bygge broer, andre lægge fundamenter eller udgrave nye tunneler. Fælles for dem alle er, at arbejdsopgaverne hele tiden skifter, og dem, der arbejder på byggepladserne, derfor skal være omstillingsparate og opmærksomme på sikkerheden. Udover at sikre, at alle kan komme sikkert hjem til deres familier, bidrager en ulykkesfri arbejdsplads også til et bedre arbejdsmiljø på byggepladserne.


I 2020 blev der også sat gang i en stor trafikkampagne rettet mod de mange trafikanter langs Ring 3. Arbejdet med en stærk sikkerhedskultur og trafiksikkerhedskampagnen er del af CSR-aktiviteterne i Hovedstadens Letbane.

- Et godt arbejdsmiljø er helt essentielt for os og for alle, der arbejder på projektet. Vi arbejder målrettet med, at alle på byggepladserne hver dag kan gå sikkert hjem fra arbejde. Også de mange borgere, der færdes i området, skal kunne bevæge sig sikkert, og vi har derfor i samarbejde med entreprenørerne på projektet iværksat en trafiksikkerhedskampagne, der yderligere skal forbedre trafikanternes sikkerhed, siger Jakob Thomasen.Letbaner/Metro