NYHEDER 12. FEB 2020 KL. 13:07

Rapport om luftforurening: Luftforurening forårsaget af fossile brændstoffer koster 54,3 milliarder kroner om dagen

Af: kollektivtrafik

En rapport, der er blevet til i et samarbejde mellem Greenpeace og den uafhængige analysevirksomhed Center of Research for Energy and Clean Air (CREA), fastslår, at luftforurening forårsaget af fossile brændstoffer koster 54,3 milliarder kroner om dagen


Rapporten kommer med det første estimat for, hvad luftforurening forårsaget af fossile brændstoffer koster på globalt plan.

Rapportens hovedresultater er:

  • Luftforurening forårsaget af fossile brændstoffer koster 54,3 milliarder kroner om dagen (8 milliarder dollar). Det svarer til 3,3 procent af det globale BNP
  • For Fastlandskina er de årlige omkostninger 900 milliarder dollars
  • For Indien er de årlige omkostninger 600 milliarder dollars
  • For USA er de årlige omkostninger 150 milliarder dollars
  • Luftforurening forårsaget af fossile brændstoffer tilskrives 4,5 millioner dødsfald om året

Ifølge de data, der danner baggrund for rapporten, anslås det, at PM2,5-luftforurening forårsaget af fossile brændstoffer hvert år fører til, at:

  • 40.000 børn kan dø før deres 5 års fødselsdag som følge af sygdomme, der er opstået, fordi de har været udsat for luftforurening forårsaget af fossile brændstoffer. De fleste i lavindkomstlande.
  • 2 millioner børn fødes for tidligt
  • 4 millioner børn får astma
  • 1,8 milliarder arbejdsdage går tabt på grund af sygdom
  • De fossile brændstoffer, der forårsager den dyre og dødelige luftforurening er hovedsageligt kul, olie og gas

Greenpeace fremhæver, at der kan være rigtig god økonomi i at sætte ind mod forureningen. For eksempel viser forskning, at hvis man lukker alle kulkraftværker kan besparelsen for sundhedsvæsenet overstige værdien af den energi, kraftværkerne producerer.

Greenpeace vil med rapporten gøre opmærksom på, at regeringer verden over, der investerer i at udskifte kul, olie og gas med vedvarende energi, står til at opnå store økonomiske gevinster på den lange bane - og samtidig kan forbedre indbyggernes livskvalitet markant.
Regeringerne bør efter Greenpeace’s menig lave en plan for at udfase olie- og dieselbiler og investere i offentlig transport og infrastruktur til cyklister og fodgængere, der kan nedbringe forureningen i deres storbyer.


Interesserede kan læse rapporten her:

USA’s miljøbeskyttelsesagentyr - United States Environmental Protection Agency: Office of Air and Radiation - har udsendt en anden rapport om luftforurening. Rapporten “The benefits and costs of the Clean Air Act from 1990 to 2020” kan hentes her:

Interesserede kan læse mere om Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) her: