NYHEDER 11. APR 2024 KL. 10:41

Billige billetter, der lokker

Af: Niels Bak Henriksen

Selskaberne i DOT-samarbejdet i Hovedstadsområdet og på Sjælland har hen over vinteren solgt billig-billetter, hvor man kan rejse frit for 50 kroner i weekenden. Det har givet nye passagerer og nye brugere af DOT’s app. Det blev lagt frem på en konference i mandags om om bedre kollektiv mobilitet arrangeret af Transportøkonomisk Forening og Kollektiv Trafik Forum


De kollektive trafikselskaber i Hovedstadsområdet og på Sjælland har en helt klar opgave.

- Der er et vækstspor, man er meget optaget af. At vi skal have flere passagerer ind i den kollektive trafik, startede DOT’s nye sekretariatschef, Lotte Braagaard, sit indlæg med at slå fast.

Sammen med sin kollega Camilla Bjerrum Hansen, der er markedschef i DSB, kunne de på Kollektiv Trafik Forum og Transportøkonomisk Forenings konference om bedre kollektiv mobilitet i denne uge fortælle om flere initiativer, som samarbejdet har sat i gang.

- Pendlertrafik har vi godt fat i, men der er også noget fritidstrafik. Der er noget ledig kapacitet, sagde Camilla Bjerrum Hansen.

Et af initiativerne har været at sætte billetter på tilbud på tidspunkter, hvor der alligevel er kapacitet. I en periode hen over vinteren har kunderne kunnet købe en billet til 50 kroner, hvor de i 12 timer i weekenden kunne rejse frit.

- Prisen betyder rigtig, rigtig meget. Det er ingen tvivl om, sagde Lotte Braagaard.

Og det blev en succes. Næsten 120.000 12-timers billetter blev der solgt, og det var en tredjedel flere end forventet.

- Det var også godt, at vi har fået så mange ind, som kun sjældent bruger den kollektive transport. 37 procent sagde, at de ikke havde taget rejsen uden. 20 procent var flyttet fra bilen, sagde hun.

Formålet var især at ramme nogle af de potentielle kunder på de mellemlange distancer.

- Vi har jo kunnet se i andre undersøgelser, at lige så snart man var to fra Allerød og ind, så tog man bilen, for det var billigere, sagde Camilla Bjerrum Hansen.

Billetten var blevet delt op i tre zoner, hvor den gjaldt - Hovedstadsområdet, Vestsjælland og Sydsjælland og Lolland-Falster. Og succesen var klart størst i den første.

- Jeg fik en bred midterskilning af pendertalsmanden fra Borup. Men nogle gange er man nødt til at lave en grænse, sagde hun.

Borup lå lige uden for hovedstadszonen.

Forsøg med gratis pendlerkort
Nye passagerer var også effekten af et andet initiativ, som samarbejdet mellem DSB, Metroselskabet og Movia har kørt, som i stedet rettede sig mod at få flere pendlere.

I to kommuner har der været et forsøg med et "try and buy" på erhvervskort - altså de pendlerkort, som nogle virksomheder tilbyder deres ansatte med skatterabat. Selskaberne delte simpelt hen 200 gratis pendlerkort ud for at se, hvad effekten var.

- Det var faktisk over halvdelen, der bagefter sagde, at de kunne se sig selv som pendlere. 16 procent var helt nye kunder, som overhovedet ikke havde overvejet at være pendlere, sagde Camilla Bjerrum Hansen.

Samtidig faldt den andel, som aldrig brugte toget fra 11 til 1 procent.

- Det var dyrt. Men for at se, om det virkede, sagde hun om forsøget.

Hun kan godt se nogle muligheder med den form for tilbudsordninger målrettet bestemte grupper.

- Når man skifter job eller bolig, er det der, hvor der er et window of opportunity til at overveje, hvordan du kommer på arbejde, sagde hun.

Den ene app og den anden app
Hvis der skal laves yderligere forsøg, så vil hun til gengæld gerne have den udformet som en voucherløsning eller lignende, hvor modtagerne skal oprette sig i de normale systemer. For det vil give mulighed for at følge dem fremover og se, om der også er en langsigtet effekt.

Det havde man i ordningen med 12-timers billetten, for den kunne kun købes i DOT’s app.

- Lige knap halvdelen var faktisk inde og downloade appen på grund af den her billet, sagde Lotte Braagaard.

- Og den anden gode ting var, at vi har kunnet se, de har købt andre produkter i vores appløsning også, fortsatte hun.

Det udløste dog også nogle kritiske bemærkninger fra salen. For der er DOT’s app, DSB’s app, Movia's app, og så er der rejseplanen. Og kunderne skulle finde den rigtige for at kunne bruge tilbuddet.

- I DOT billetter app'en var den faktisk så tydelig, at man ikke kunne misse den. Men det er nogle af de ting, man skulle overveje. Hvor skal den være tilgængelig henne? sagde hun.

Når det kun blev DOT-appen, så var det også fordi, at for eksempel rejseplanen tager ret lang tid at implementere, og forsøget kom ret hurtigt op og stå som et svar på problemet med at få passagererne tilbage i bus og tog efter corona.

Alligevel kunne de godt se problemet.

- En af de største udfordringer, er de mange app'er og kanaler, vi har, medgav Camilla Bjerrum Hansen.

Lotte Braagaard kunne fortælle, at der lige nu kører en dialog med Rejsekort og Rejseplan, så fremtidige tilbud også vil kunne fås der.

- Men det er også et spørgsmål om, hvor meget kompleksitet vi vil have, sagde hun.

Det gælder i hvert fald på kort sigt.

- Jeg er enig i, at løsningen på sigt er det digitale rejsekort, lød svaret på frustrationerne fra salen.

 Billetter og takster Mobilitet