KTF Transmision
NYHEDER 2. SEP 2022 KL. 13:26

14 kommuner søgte om støtte fra pulje med 50 millioner kroner

Af: kollektivtrafik


Trafikstyrelsen har fået 15 ansøgninger til en pulje, der skal sikre, at busserne kommer hurtigere frem. Der er samlet ansøgt om tilskud for 79,5 millioner kroner fra puljen, hvor der i 2022 er afsat i alt 50 millioner kroner


Trafikstyrelsen er gået i gang med en faglig vurdering af ansøgningerne til puljen. hvor der i alt  er 50 millioner kroner i 2022 og 50 millioner kroner i 2023 til bedre busfremkommelighed i hele landet.
 
 
Trafikstyrelsen vurderer ansøgningerne ud fra følgende kriterier:  • at projekterne øger bussernes fremkommelighed og rettidighed og dermed reducerer køretider i Danmark

  • At der skabes forbedringer for flest mulige passagerer i den kollektive trafik

  • At projekterne bidrager til flere passager i den kollektive trafik

  • At projektet forbedrer sammenhængen mellem transportformer - enten mellem busser eller mellem busser og andre transportmidler

  • At projektet effektiviserer busdriften 


 

Trafikstyrelsen udarbejder på den baggrund en indstilling til transportministeren om udmøntning af puljens midler. Transportministeren forestår på baggrund af Trafikstyrelsen indstilling forhandlinger med forligskredsen om tildeling af tilskud til de enkelte busfremkommelighedsprojekter.


Ansøgerne vil få besked om tilsagn og afslag i løbet af efteråret.Busfremkommelighedspuljen 2022-23, 1. ansøgningsrundeAnsøgerTitelAnsøgt beløbAssens KommuneEtablering af stort fynsk knudepunkt i Glamsbjerg – Forbedret fremkommelighed samt trygge og sikre passagerforhold.2.131.000Brønderslev KommuneBedre busfremkommelighed på Østergade og Vestergade i Brønderslev by495.000Brønderslev KommuneBedre trafik- og venteforhold ved Hjallerup Busterminal1.600.000Esbjerg KommuneStiforbindelse, Gjesing Ringvej/Vester Gjesingvej692.500Fredensborg KommuneBusbaner og stoppesteder ved Format-projektet -en del af +Way for linje 150S6.006.000Helsingør KommuneBusprioritering i signaler langs med buslinje 801A150.000Hillerød KommuneBRT-inspirerede tiltag i Hillerød Kommune5.347.500Holbæk KommuneBRT-vej mellem Holbæk Sportsby og Gl. Ringstedvej21.832.200Køge KommuneBRT inspirerende tiltag i Køge Kommune4.000.000Odense KommuneFremskudt stoppested ved Ansgar Kirke389.000Slagelse KommuneÆndring af trafikmønster - ombygning af kryds i Slagelse Bymidte nær Slagelse Station7.780.000SydtrafikForbedring af busfremkommeligheden i bykorridorerne mellem Kolding og Vejle13.889.750Viborg KommuneNyt bybusknudepunkt i Viborg2.890.000Aalborg KommuneBusgade på Østerbro1.047.188Aarhus KommuneBusfremkommelighed langs Ringvejen11.214.108I alt 79.464.246


Infrastruktur Mobilitet