NYHEDER 18. JUN 2020 KL. 10:43

Debat: Movias sløve schweizerkniv

Af: Keld Simonsen, transportøkonom og cand. polit.

I forbindelse med en debat BRT-busruter i Hovedstaden har Keld Simonsen, der er transportøkonom og cand. polit. indsendt nedenstående debatindlæg, hvor han efterspørger tiltag, der kan få flere til at lade deres biler stå og tage tog eller bus i stedet for


Movia’s formand, Kirsten Jensen skriver i Altinget, at BRT er en-transportpolitisk-schweizerkniv. Af hendes kort fremgår det, at planen er at omlæggge busserne 150S, 200S, 250S og 400S til BRT. Der fremgår ingen økonomi og ingen passagerprognoser, men det kan da godt have nogen hastigheds- og punktligheds-fordele i forhold til nuværende busser at fremføre busserne i særskilte busbaner

Men ser man på eksisterende letbaneplaner, som den nye plan er et alternativ til, for eksempel Frederiksundsvejsletbanen, er tidsgevinsten forsvindende, og planen er ude af trit med Movia’s ejeres planer og retningslinjer, herunder Region H's trafik- og mobilitetsplan 2019.

Denne taler om kollektiv trafiks konkurrencedygtighed i forhold ti biler biler og siger, at især regionaltog er konkurrencedygtige.

Metro flytter ikke bilister, og BRT og letbane er normalt langsommere end metro så de flytter nok heller ikke bilister, og sparer derfor ikke CO2.

Investeringerne i BRT vil kun komme dele af befolkningen til gode - ikke bilister og cyklister.

Kirsten Jensens plan fremføres som Movia’s bud på en transportmæssig klimaløsning.

Men den dækker kun København med forstæder. Hvad med resten af Sjælland?

Planen er ude af trit med Movia’s egne planer fra 2013/14. hvor man så på forbedringer af lokaltogsdriften i Nordsjælland
med hurtigtog og gennemgående lokaltog fra Region Sjælland mod København. Hvad er der blevet af disse planer?

De er langt mere visionære end de nye BRT-planer og tilbyder langt bedre rejsetidsforbedringer. Tog flytter bilister, jævnfør Frederiksværkbanen 80.000 på stoptog til hurtigtog

Tog-teknologien er også teknologisk overlegen i forhold til bus, som er begrænset til 80-100 km/t, hvor regionaltog København-Roskilde kører 180 km/t.

Movia’s lokaltog kan hastighedsopgraderes, som det er planlagt for statens regionalbaner for forholdsvis små penge med yderligere rejsetidsforbedringer og CO2-besparelser til følge.
I Skåne kører lokaltogstrafik 160 km/t og i Göteborg kører regionaltogstrafikken op mod 200 km/t, hvor Movia’s tog kører 100-120 km/t.

Så Movias BRT-plan ser ud til at være an sløv og ikke-konkurrencedygtig plan, der ikke flytter bilister og ikke sparer CO2. Hvis man skulle se på en skarp schweizerkniv, kunne man se på Den schweiziske schweizerkniv: hyppige toge med god komfort og korrespondancer i knudepunkter i stiv køreplan.

Kirsten Jensen er borgmester i Hillerød. Hvad har Movia tænkt sig at gøre ved situationen i Nordsjælland - vist på kortet i Region H's plan?

Skulle man ikke bruge pengene bedre, herunder Movia’s egne planer fra 2013/14, der kunne komme alle dele befolkningen til gode?

Keld Simonsen beskæftiger sig blandt andet med trafikforskning - især modeller omkring urban mobilitet - og hvad der kan være verdens bedste storbytransportsystem. Han er cand. polit. og bachelor i datalogi.


Interesserede kan læse Kirsten Jensens indlæg i Altinget her:

Keld Simonsen har medsendt ovenstående kort som illustration til hans debatindlæg. Den grafiske fremstilling er udarbejdet af Atkins og Moe Tetraplan for Region Hovedstaden i 2018.

 BRT Debat Jernbaner Mobilitet