NYHEDER 29. NOV 2018 KL. 11:13

Odense Letbane peger på Keolis som operatør

Af: kollektivtrafik

Odense Letbane peger på Keolis til at køre letbanen. Det sker efter, at Odense Letbane P/S har evalueret de sidste priser fra de fire operatører, der har budt på at køre samt vedligeholde letbanen. Letbanen kan konstatere, at driftsbudgettet holder og peger på Keolis Danmark A/S som den foretrukne byder, da firmaet har givet det bedste bud på både pris og kvalitet

En gunstig rente har spillet positivt ind på, at budgettet holder. Nu skal kontrakt politisk godkendes af Odense Byråd.

Med aftalen med Keolis, der også kører letbanetogene i Aarhus, er Odense Letbane P/S kommet et stort og afgørende skridt tættere på at indgå den sidste store hovedkontrakt i projektet - nemlig kontrakten, som handler om at drive letbanen, når den efter planen åbner i slutningen af 2020.
 
Keolis Danmark A/S har, ud af de i alt fire bydere, givet den samlede mest fordelagtige pris. Sagt med andre ord - det bedste bud på pris og kvalitet. Derfor indstiller letbanen til Odense Byråd, at byrådet godkender kontraken med Keolis Danmark A/S.


Selvom der endnu alene er tale om, at letbanen peger på Keolis, så begynder administrerende direktør hos Odense Letbane Mogens Hagelskær at glæde sig.
 
- Vi har haft fire bydere helt frem til sidste og afgørende bud, hvilket er usædvanligt, når det gælder driftskontrakter. Det har været hårde, men frugtbare forhandlinger i det forløbne år. De første priser, vi fik fra byderne, var naturligt høje, så der har været et stykke vej at gå for alle parter i forhandlingerne - både om priserne og de konkrete løsninger. Jeg er derfor overbevist om, at vi har opnået den rigtige pris i det marked, vi bevæger os i. Og vigtigst - vi holder os inden for det samlede driftsbudgets rammer, så vi kan overlevere Odense Kommune en driftssikker letbane, der kan drives og vedligeholdes inden for det afsatte budget, siger Mogens Hagelskær og tilføjer:
 
- En positiv medvirkende årsag til, at vi rammer budgettet, er renten. Den lave rente på vores lån til finansieringen af letbanen har givet os flere millioner ekstra om året at gøre godt med.
 
Driftskontrakten løber i op til 15 år. Den samlede kontraktpris beløber sig til cirka 1,2 milliarder kroner.
 
Med en kommende indgåelse af driftskontrakten vil Odense Letbane have indgået kontrakter på alle fire hovedområder, som holder sig indenfor såvel anlægs- som driftsbudgettets rammer. De tre øvrige områder, hvor kontrakterne tidligere er indgået, drejer sig om flytning af veje, fortove og cykelstier, transportsystemet bestående af skinner, master, stationer, køreledninger og drifts- og vedligeholdelsescentret samt leveringen af de 16 letbanevogne.
 
Med indgåede kontrakter på alle fire hovedområder, er der opnået optimal sikkerhed for at kunne levere letbanen til prisen.
 
Såfremt politikerne godkender kontraktindgåelse med Keolis, så får Odense Letbane den samme operatør, som kører Aarhus Letbane og også Odenses bybusser.
 
- Keolis har stor erfaring med letbanedrift i Europa. Det, at de kører letbanen i Aarhus, betyder, at Odense fra dag ét får en operatør med også dansk erfaring, og som allerede har uddannede letbaneførere samt instruktører. Samtidig kender Keolis godkendelsesproceduren i Danmark, og de arbejder i forvejen sammen med vores togleverandør Stadler, der også har leveret vognene til Aarhus. Der er mange gode synergieffekter, siger Mogens Hagelskær.
 
Letbanedirektøren gør derudover opmærksom på, at der er forhandlet flere ekstra goder med ind i driftskontrakten.
 
- Vi har fået forhandlet en prissikkerhed på vedligehold ved en eventuel udvidelse af kapaciteten på linje 1 om nogle år ind i kontrakten. Vi har også forhandlet buserstatningskørsel ind i kontrakten, såfremt letbanen får driftsproblemer, og erstatningsbusdrift bliver nødvendig, lyder det fra Mogens Hagelskær.
 
Efter den formodede politiske godkendelse af kontraktindgåelsen vil kontrakten blive underskrevet kort før jul.
 Fakta omkring driften

- Letbanen i Odense er i alt 14,4 kilometer lang og har 26 stationer mellem Tarup Center i nord og Hjallese Station i syd
- Hele turen fra endestation til endestation tager cirka 42 minutter
- Odense Letbane vil køre alle ugens syv dage. Første tur bliver kørt omkring klokken 05, og sidste afgang ligger omkring midnat. Køreplanen bliver dog forskudt en time i weekenden
- Letbanen kører med afgang med syvethalvt minuts interval i dagtimerne på hverdage - på nær i skolernes sommer- og juleferie. I døgnets ydertimer samt i weekenden letbanen køre med et kvarter mellem hver afgang
- Billetsystemet kommer til at hænge sammen med bussernes, og prisen for at køre med letbanen vil følge bustaksterne, så man kan bruge sin letbanebillet i busserne og omvendt
- Billetten bliver købt gennem Rejsekortet eller med en mobil-app

SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE