NYHEDER 29. OKT 2020 KL. 14:46

Debat: Økonomiaftale for 2021 forpligter

Af: kollektivtrafik

Regeringen, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner har torsdag indgået en aftale om støtte til de regionale trafikselskaber i 2021 som følge af COVID-19. Aftalen har udløst følgende kommentar fra Lasse Repsholt, formand for Kollektiv Trafik Forum


Det er godt, at der er en aftale. Det er også en god aftale. Det er en aftale der forpligter.
 
Aftalens parter bekræfter, at den lokale og regionale kollektive trafik har gjort det godt hidtil for at sikre mobiliteten i - mildest talt - svære tider. Parterne er også enige om, at serviceniveauet skal opretholdes i 2021, hvor COVID-19 stadig vil være til stede i vort samfund. Så langt så godt. Men aftalen forpligter også derudover.
 
Selvom COVID-19 udgør en altoverskyggende udfordring for den kollektive trafik lige nu, forpligter aftalen også til, at bevare den kollektive trafik som det væsentligste kort på hånden for at nedbringe klimabelastningen fra trafikken, mindske trængslen og sikre socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige byer og lokalsamfund i fremtiden.

  • Aftalen forpligter aftaleparterne til at genbesøge resultatet og økonomien, når vi kender  de fulde 2021-effekterne af COVID-19 på den kollektive trafiks drift og økonomi.
  • Aftalen forpligter kommuner, regioner, trafikselskaber og operatører om at finde i sammen om samarbejdsformer og løsninger, der giver de bedste forudsætninger for en grøn omstilling med de rette virkemidler og tiltrækning af flere og mere tilfredse passagerer.
  • Aftalen forpligter Regering og Folketing til at sørge for at kommuner, regioner, trafikselskaber og operatører har optimale rammevilkår og forudsætninger for at udnytte potentialet. Statslig medfinansiering af infrastruktur til højklasset kollektiv trafik, regulering der sikrer en byplanlægning med fokus på bæredygtig mobilitet og partnerskaber om klimavenlige løsninger og tiltag.

 
Aftalen burde sådan set også forpligte Regering og Folketing til at udvise større kreativitet og forestillingsevne ved sammensætningen af en ny afgiftsstruktur for bilerne, hvor målet ikke er XXX tusinde elbiler, men at imødekomme danskernes mobilitetsbehov med en passende blanding af transportformer og en klog indretning af vores byer og samfund.
 
Først og fremmest tillykke med den nye aftale.
 
Lasse Repsholt
Formand for Kollektiv Trafik ForumDebat