NYHEDER 15. APR 2021 KL. 10:06

Passagerpulsens ti bud på bedre service i kollektiv trafik

Af: Redaktionen

Danskerne skal oftere vælge bus og tog, hvis vi skal nå klimamålene og mindske trængslen. Passagerpulsen har samlet 10 bud på, hvilke serviceforbedringer, der vil gøre den kollektive transport mere attraktiv.Flere letbaner eller mere metro får ikke danskerne til automatisk at lade bilen stå. Skal flere danskere til at bruge bus, tog, metro eller letbane oftere skal det være lettere, billigere og hurtigere at bruge den kollektive transport.


Passagerpulsen har samlet 10 bud, som vil gøre det mere attraktivt at rejse med kollektiv transport.


Ti bud til bedre service

1. Indfør et betalingsloft på rejsekortet, så passagererne aldrig betaler mere end for et pendlerkort

2. Tilbyd mere fleksible pendlerkort og billetprodukter – som passer til en fremtid med mere hjemmearbejde

3. Indfør en fælles, tværgående rejsetidsgaranti – så der bliver taget ansvar for passagerens samlede rejse

4. Gør udbetalingen af rejsetidsgaranti automatisk, hvor det er muligt

5. Styrk informationen på rejsen
Sæt realtidsskærme op på alle togstationer og større busstoppesteder
Sæt fart på udviklingen af Rejseplanen, så alle har adgang til at få realtidsinformation på rejsen

6. Giv kompensation til passagerer, der rammes af sporarbejder

7. Genåbn toiletterne på busterminaler og togstationer

8. Gør stationen til et rart og trygt sted at være
Mere personlig service og synligt personale. Prioriter rengøring, vedligehold og godt lys. Skab liv på stationerne med kunst, foreninger, caféer og butikker. Gør det nemt at lave fejlmeldinger

9. Skab bedre tilgængelighed for mennesker med bevægelseshandicap
Stil krav om automatiske busramper og universelt design ved indkøb af nye busser. Ombyg togperroner, så de understøtter niveaufri indstigning. Sørg for tilgængelighed til togstationer og perroner

10. Gør det nemmere at kombinere cyklen og kollektiv transport
Udbyg mulighederne for at have cyklen med i bussen og toget, og ensret reglerne. Invester i mere og bedre cykelparkering, og skab trygge adgangsveje til og fra stationer og knudepunkter.

 

Seks anbefalinger om langsigtede mål og strategier

1. Sæt mål om passagervækst, som trafikselskaber, togselskaber, operatører, myndigheder, infrastrukturforvaltere, ejendomsforvaltere m.fl. bindes af og skal arbejde sammen om at nå – og afsæt midler til at nå målene


2. Lav en prisstruktur, der skaber den rigtige konkurrencesituation i forhold til alternativerne til kollektiv transport – gang, cykling, bil og fly


3. Tilbyd en attraktiv dækning og frekvens i den kollektive transport, også udenfor de store byer


4. Invester i, at busserne kan komme hurtigt og punktligt frem – busbaner, prioritering i lyskryds og BRT


5. Følg op på de investeringer, der allerede foretages i banetrafikken, med investeringer i hastighedsopgraderinger, nye baner, nyt materiel, letbaner og metro


6. Sørg for, at der er incitamenter, rammer og ressourcer, der gør det muligt at sætte passagererne i centrum, når arbejdet på jernbanen planlægges, blandt andet så antallet af lange totalspærringer begrænses

 

Læs mere om Passagerpulsens anbefalinger

 Kundeservice Kundetilfredshed Mobilitet Trafikinformation Trafikplanlægning