NYHEDER 28. APR 2022 KL. 14:00

Politisk flertal på Christiansborg giver 416 millioner kroner til Østbanen

Af: kollektivtrafik

Folketingets partier har indgået aftale om fordelingen af pulje til lokalbaner i perioden 2022-2025. Aftalen vækker glæde i Region Sjælland, som de seneste år har arbejdet for at skaffe penge til renovering af Østbanen,, så den fortsat kan bære tog. Alternativet var, at banen skulle nedlægges og måske erstattes af en BRT-busforbindense. Markante prisstigninger på bygge- og anlægsopgaver udløst af øget efterspørgsel og usikre forsyningskæder, skaber bekymring over de stærkt stigende priser på bygge- og anlægsopgaver


Et flertal i Folketinget har efter mange måneders forhandlinger om en pulje til nedslidte lokalbaner besluttet, hvordan 700 millioner kroner skal fordeles. Østbanen, der forbinder Køge med Rødvig og Fakse Ladeplads via Hårlev, har fået tildelt 416 millioner kroner, som Region Sjælland modtager med glæde, men også med dybe panderynker af bekymring for de stigende bygge og anlægspriser landet over.

- Det er glædeligt, at puljen nu er fordelt, og at en stor del af pengene går til Region Sjælland. Vi har i meget lang tid kæmpet for at redde Østbanen, og opgaven har taget meget af min vågne tid. Der er dog stadig en stor opgave foran os på grund af stigende priser. Da vi begyndte kampen for Østbanen, så vi ind i en pris på 510 millioner kroner inklusiv et usikkerhedstillæg på 30 procent til at tage forbehold for prisstigninger. Det beløb er i mellemtiden steget til mere end det dobbelte på grund af de stigende priser, siger Heino Knudsen (S), der er regionsrådsformand i Region Sjælland.

Region Sjælland har modtaget besked fra Lokaltog A/S og Movia om, at de indkomne tilbud på sporrenoveringen samlet set koster over 1,1 milliarder kroner. Derfor har Lokaltog A/S og Movia nu sat gang i et udredningsarbejde, som skal se på, om priserne kan forhandles ned og afdække, hvad der er af alternative muligheder.

- Hele markedet er presset, hvilket allerede har resulteret i, at der er flere anlægsprojekter, som er blevet aflyst på grund af voldsomt stigende priser. Hvis vi i Region Sjælland skal finansiere op imod 700 millioner kroner af sporrenoveringen, så vil det betyde en kraftig forringelse af den øvrige kollektive trafik og serviceniveauet andre steder i vores region. Så vi er taknemmelige for de 415 millioner, men vi er ikke i mål endnu, siger Christian Wedell Neergaard (K), der er formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Sjælland.

S-Regeringen har tidligere meldt ud, at de er positive over for at forlænge tilbagebetalingstiden for lån til jernbaneinvesteringer fra 25 til 40 år, som svarer til en jernbanes forventede levetid. Et lån til finansiering af sporrenoveringen er med prisstigningerne steget fra at være et lån i omegnen af 100 millioner kroner til nu at være 700 millioner kroner.

Stolthed og uvished
- Jeg er stolt over, at det er lykkedes os at skaffe midler til Østbanen, men vi står overfor en stor opgave med at finde resten af pengene. Østbanen er en livsnerve for rigtig mange borgere i Stevns, Faxe og Køge kommuner. De borgere har i alt for lang tid måtte leve i uvished om banens fremtid, og en endelig løsning er fortsat uvis på grund af udviklingen i priserne, siger Anne Møller Ronex (R), der er første næstformand i Region Sjælland.


Selvom regionen ikke er i mål med en samlet finansiering, så er arbejdet for Østbanen ikke spildt, lyder meldingen fra Jacob Jensen (V), der er anden næstformand i Region Sjælland.

- Jeg vil gerne på vegne af hele Regionsrådet sige tak til alle de borgere, politikere, kommuner og organisationer, der har kæmpet sammen med Region Sjælland for Østbanens fremtid. Det har været helt afgørende for, at vi har fået en stor del af infrastrukturpuljen. Vi vil nu arbejde videre for endeligt at sikre Østbanens fremtid, siger Jacob Jensen.

Puljen på 700 millioner kroner blev afsat med udgangspunkt i den akutte udfordring med den nedslidte Østbanen og med baggrund i en analyse fra Danske Regioner, som viste, at der frem mod 2035 skal investeres 8,5 milliarder kroner i nye skinner og materiel på de regionale baner for at kunne opretholde det nuværende serviceniveau. Alene i Region Sjælland forventes der frem mod 2035 at skulle investere mindst 3,6 milliarder kroner i lokalbanerne opgjort i 2021 priser.


Fakta om Østbanen med mere:

  • Sporrenoveringen af Østbanen blev i 2020 vurderet til at koste ca. 510 millioner kroner
  • Folketinget indgik 28. juni 2021 en aftale om infrastruktur, hvor der blev afsat en pulje på 700 millioner kroner til investeringsefterslæbet på lokalbanerne
  • Puljen er blevet fordelt og Region Sjælland modtager 416 millioner kroner som et bidrag til sporrenoveringen af Østbanen samt andre investeringer i lokalbanerne frem til 2025
  • Regionerne kan i dag låne penge over 25 år til lokalbaneinvesteringer. Det har været et ønske, at det blev forlænget til 40 år
  • Region Sjælland skal frem mod 2035 investere ca. 3,6 milliarder kroner i lokalbanerne opgjort i 2021-priser


Tog og jernbaner