NYHEDER 9. FEB 2020 KL. 12:59

S-tog kører til tiden - fjerntogene kører med udfordringer

Af: kollektivtrafik

DSB kan for 2019 notere, at både kundepunktlighed og operatørpunktlighed for S-togene - den del af punktligheden som DSB alene står til ansvar for - i 2019 med henholdsvis 93,0 procent og 98,2 procent lå på niveau med punktligheden i 2018 og over kontraktmålet med staten. I årets fjerde kvartal landede kunde- og operatørpunktligheden på henholdsvis 93,2 procent og 98,2 procent


De 300.000 daglige kunder i de københavnske S-tog er dermed nået frem til tiden i langt de fleste tilfælde. DSB peger på, at det er beklageligt, at nogle kunder bliver negativt påvirket af de nødvendige arbejder med spor og signaler.

Fjerntog og regionaltog har noget at hente
Kundepunktligheden for Fjern- & Regionaltog landede i 2019 på 79,1 procent, hvilket er omtrent samme niveau som i 2018. Kundepunktligheden er under trafikkontraktens mål på 83,4 procent. Punktligheden har især været udfordret af infrastrukturarbejder samt forsinkede tog fra Sverige.

DSB peger på, at Banedanmarks helt nødvendige arbejder med spor, signaler og elektrificering på længere sigt vil være med til at sikre grundlaget for, at Danmark har en moderne, effektiv og klimavenlig jernbane - men her og nu og i en årrække frem vil de være til gene for de togrejsende i længere perioder.

DSB beklager, at forsinkede tog fra Sverige i stigende grad påvirker de danske togkunder negativt. Når tog fra Sverige ankommer for sent på Københavns Hovedbanegård, skaber de forstyrrelser i hele den danske Fjern- & Regionaltogstrafik - og i særdeleshed på Kystbanen. DSB og den svenske operatør har været i dialog om initiativer, som medvirker til at imødegå forsinkelserne.

Operatørpunktligheden landede i 2019 på 94,9 procent, hvilket er en stigning i forhold 2018, og punktligheden ligger generelt stabilt som følge af en mere robust køreplan samt færre fejl på togmateriellet. Sidstnævnte kan blandt andet henføres til, at der i 2019 har været et øget fokus på at forbedre vedligeholdelsen af tog. Operatørpunktligheden på 94,9 procent er over trafikkontraktens mål på 93,4 procent.