NYHEDER 9. MAR 2023 KL. 10:09

Fakta om kollektiv trafik Serviceniveauet i kollektiv trafik er faldet

Af: Mikael Hansen

Serviceniveauet i kollektiv trafik er faldet
Kilde: Dansk PersonTransport

Det fremgår af et faktaark fra Dansk PersonTransport, som beskriver serviceniveauet fordelt på kommuner for perioden 2010-2021.


I perioden 2010 til 2021 er serviceniveauet målt i køreplantimer pr. indbygger i landkommunerne faldet med 21 procent. Men også i tættere bebyggede områder – oplandskommuner og bykommuner – er serviceniveauet faldet med 14 procent. I oplandskommuner, provinsbykommuner og hovedstadskommunerne har niveauet dog ligget stabilt siden 2016.


Serviceniveauet måles i faktaarket som adgang til kollektiv trafik i fem niveauer i en analyse fra Danmarks Statistik. Dette omfatter bus, tog metro og letbane.

Serviceniveauet for bustrafikken alene beskrives som antal køreplantimer pr. indbygger.

Meget store variationer
Der er meget store variationer i serviceniveauet på tværs af landet og på tværs af kommunetyper. Variationerne er kun delvis forklarlige ud fra befolkningens forskellige sammensætninger. Danmarkskortet, som illustrerer denne artikel, viser tydeligt forskellen på de kommuner, som prioriterer kollektiv bustrafik højt og lavt. Så skal man huske at lægge jernbanetrafikken, metro og letbane til, for at få at nogenlunde korrekt billede af serviceniveauet.

Hertil kommer store interne forskelle i de enkelte kommuner. I den ene ende findes rene bykommuner, som Rødovre og Herlev, i den anden ende rene landkommuner som Odsherred, Jammerbugt og Ikast-Brande Kommuner. Derimellem findes blandinger af by og land i meget forskellige sammensætninger.

Flere forbehold
I perioden er metrocityringen i København åbnet med fald i bustimetallet som følge. Aarhus Letbane har haft samme effekt sidst i perioden. Der er heller ikke taget højde for indførelse af Flextur i mange landområder som erstatning for lokale busruter.

Læs mere i Faktaark 1 ”Serviceniveauet i kollektiv trafik” på Dansk PersonTrafiks temaside bus22plus.dkMobilitet Statistik