NYHEDER 13. MAR 2023 KL. 12:42

Sjællandsk banestrækning på 50 kilometer får nye skinner

Af: kollektivtrafik

Sjællandsk banestrækning på 50 kilometer får nye skinner
(Foto: Movia/Lokaltog)

Efter adskillige års tilløb bliver renoveringen af den sjællandske banestrækning, Østbanen, der går fra Køge til henholdsvis Faxe Ladeplads og Rødvig, en realitet. Det ligger fast efter, at Regionsrådet i Region Sjælland forleden vedtog at bevilge i alt 798 millioner kroner til renoveringen af banen


- Jeg er meget glad for Regionsrådets beslutning, som betyder, at vi nu endelig kan komme i gang med renoveringen. Og jeg er i særdeleshed glad for, at vores mange kunder på Østbanen nu kan se frem til en mere effektiv og pålidelig drift på en nyrenoveret bane indenfor en overskuelig fremtid", siger Lokaltogs administrerende direktør, Lars Wrist-Elkjær.

Også i Region Sjælland er der tilfredshed med, at renoveringen nu kan påbegyndes.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan få sat gang i den længe ventede renovering. Og jeg er især glad for, at alle de borgere i Stevns, Faxe og Køge kommuner, der dagligt bruger Østbanen til at komme frem og tilbage til job og uddannelse, nu kan se frem til en meget bedre togbetjening, siger Christian Wedell-Neergaard (K) , der er formand for udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde i Region Sjælland.

Renoveringen skal udføres af den danske jernbaneentreprenør Strukton Rail, som endte med at vinde udbuddet i konkurrence med de to udenlandske virksomheder Swietelsky og Spitzke. 

- Strukton Rail bød med en attraktiv pris, og samtidig var deres løsning den, der betyder færrest døgn med sporspærringer på strækningen. Det er selvfølgelig vigtigt i forhold til vores kunder, som skal med togbus, når strækningen spærres, men også i forhold til vores muligheder for at benytte Lokaltogs værksted i Hårlev under renoveringen, siger Lars Wrist-Elkjær.

 
Et år med renovering i tre etaper
Selve renoveringen bliver foretaget i tre større etaper, og ifølge den foreløbige tidsplan vil strækningen fra Køge til Hårlev fra juni i år blive spærret frem til midten af august.

Derudover vil strækningen fra Hårlev til Faxe-Ladeplads formentlig blive spærret fra juni og til slutningen af september. Den sidste etape mellem Hårlev og Rødvig renoveres først i 2024, hvor arbejdet forventes at gå i gang i starten af marts og løbe frem til midten af juli. Etapen er den mest omfattende i renoveringsprojektet, da hele strækningen skal have en fuldstændig fornyelse af sporkassen, hvilket er årsagen til, at denne etape tager længere tid end de to øvrige etaper, som bliver renoveret i år.

- Den endelige tidsplan skal vi finpudse samarbejde med Strukton, og det kommer til at ske i løbet af de kommende uger. Der er blandt andet nogle bygherreleverancer af for eksempel skinner og sveller, som er en forudsætning for, at arbejdet kan påbegyndes hurtigt, siger Lars Wrist-Elkjær. 

Lokaltog er i gang med at planlægge på hvilke strækninger, der skal indsættes togbusser hvornår. Så snart tidsplanen er helt på plads, vil hjemmesiden lokaltog.dk samt rejseplanen blive opdateret med køreplaner for togbusserne.
 
 
En lang vej mod nye skinner
Østbanens skinner er over 40 år gamle, og de er på nuværende tidspunkt så slidte, at der i løbet af et par år ikke længere ville kunne køre tog på strækningen med mindre, skinnerne blev udskiftet. 

Renoveringen af banen har været debatteret igennem de seneste ti år, men først nu er der en løsning på vej.
 
Allerede for et år siden var renoveringen i udbud. Stigende råvarepriser som følge af inflation og krigen i Ukraine samt manglende kapacitet hos entreprenørerne spændte dog ben for projektet, der næsten endte med en fordobling af prisen i forhold til det budgetterede. 

Et genudbud, hvor afvandingsløsningen langs banen blev ændret, og hvor entreprenørerne selv bød ind med en tidsplan, skulle få prisen ned, og det er altså det, der nu er lykkedes, så projektet med Regionsrådets beslutning kan gå i gang i løbet af juni måned. 
 
 
Fakta om Østbanen:

•    Etableret i 1879
•    Kører fra Køge over Hårlev til henholdsvis Rødvig og Faxe Ladeplads
•    Transporterer omkring 1 million kunder om året
•    Betjener 14 stationer
•    I alt 50 kilometer langTog og jernbaner