NYHEDER 4. JUL 2024 KL. 16:00

Støtteordning til grøn indenrigsluftfart er sendt i høring

Af: kollektivtrafik

Trafikstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om støtteordning til grøn indenrigsluftfart i høring frem til torsdag 23. august.


Baggrunden for bekendtgørelsen er, at SVM-Regeringen, SF og Enhedslisten fredag 15. december sidste år indgik en aftale om grøn luftfart i Danmark. I aftalen satte partierne 820 millioner kroner af til en støtteordning til en grøn indenrigsrute i perioden 2025-2029. I første omgang etableres en støtteordning vedrørende 2025-2027.

Det er forventningen, at den grønne omstilling af luftfarten vil kunne ske med bæredygtigt flybrændstof, kaldet SAF, der kan anvendes i stedet for det nuværende fossile flybrændstof J1.

Med støtteordningen vil et antal flyselskaber kunne få dækket meromkostningerne ved at benytte SAF i stedet for J1.

Løbende dialog med branchen og EU-kommissionen
Trafikstyrelsen har løbende afholdt dialogmøder med branchen om udformning af en støtteordning. Derudover har Trafikstyrelsen været i dialog med EU-kommissionen, som skal godkende støtteordningen, da den er omfattet af EU's regler om statsstøtte.

På baggrund af denne dialog og de rammer, som aftalepartierne har sat, er der udformet et forslag til støtteordning, som præsenteres i denne bekendtgørelse.


Interesserede kan se udkastet til den nye bekendtgørelse på høringsportalen.dk - klik her:

Interesserede kan se en kort præsentation af den nye støtteordning her:


På baggrund af høringen vil bekendtgørelsen bliver tilrettet. Støtteordningen og bekendtgørelsen træder i krafr, når der er truffet endelig beslutning i aftalekredsen, og når EU-kommissionen efterfølgende har godkendt ordningen.Energi og miljø