NYHEDER 15. MAJ 2019 KL. 15:25

Sydtrafiks direktør fortsætter

Af: kollektivtrafik

Siden 2014 har Lars Berg som administrerende direktør stået i spidsen for Sydtrafik, der koordinerer tog-, bus- og flextrafik i den jyske del af Region Syddanmark. En enig bestyrelse har besluttet at forlænge kontrakten med Lars Berg, så han får tre år mere - helt fremme i bussen

Sydtrafik peger på, at Lars Berg har spillet en stor rolle i, at Sydtrafik i dag fremstår som et innovativt, moderne og effektivt drevet trafikselskab.

- I bestyrelsen var alle enige om at forlænge kontrakten til 31. marts 2023 - En kontrakt som ellers ville udløbe 31. marts 2020, siger Henning Ravn, der er formand for Sydtrafiks bestyrelse.

Lars Berg overtog i januar 2014 direktørposten i et trafikselskab, der havde brugt årene siden sammenlægningen i 2007 til at sikre en stabil drift og fleksible tilbud, som der står på Sydtrafiks egen hjemmeside. Med direktørskiftet kom et øget fokus på innovation, samarbejde og udvikling. I år er Sydtrafik trods sin lille størrelse helt på højde med de andre trafikselskaber - eksempelvis når det kommer til brugen af informationsteknologi.

- Vi er de eneste i Danmark, der har digitaliseret alle vores kort-produkter, så vi er helt i toppen på datadrevet udvikling, kendskab til rejsemønstre, behovstyret betjening og bæredygtighed. Og de mange data kommer regionen og kommunerne til gode, når der skal træffes beslutninger om den kollektive trafik, siger Henning Ravn og fortsætter:

- Når vi samtidigt kan se, at brugertilfredsheden stiger, og trivselsmålinger blandt ansatte placerer Sydtrafik helt i top, så er vi meget glade for at kunne fortsætte samarbejdet med Lars Berg.

Lars Berg, der er 51-år, er glad for tillidserklæringen fra bestyrelsen:

- Jeg er både glad og stolt over, at bestyrelsen og jeg er helt enige om at fortsætte samarbejdet. Det har været 5 spændende år, og jeg ser meget frem til at fortsætte udviklingen af Sydtrafik. Vi har netop vedtaget en opdateret strategiplan for de kommende 4 år, som indeholder mange spændende elementer, der sikrer Sydtrafiks fortsatte fremdrift. Det skal vi nu have sat handling bag, siger Lars Berg.


Lars Berg kom i 2014 fra en stilling som segmentdirektør ved ISS Facility Services Danmark. Før dette havde han beskæftiget sig med kollektiv trafik i en tre-årig periode som regionschef hos Arriva Skandinavien i Hedensted, hvor han havde ansvaret for Arriva’s busaktiviteter i Region Syddanmark.