NYHEDER 20. NOV 2018 KL. 13:51

Taxiloven skal vurderes

Af: kollektivtrafik

Transportministeriet har indkaldt til første års evaluering af den nye taxilov, der trådte i kraft ved årsskiftet. Loven skal vurderes igen efter tre år og efter seks år

Den politiske aftale om modernisering af taxiloven indeholder et selvstændigt punkt om, at taxiloven, der trådte i kraft ved årsskiftet, skal evalueres efter et år, efter tre år og efter seks år.
I den anledning har Transportministeriet indkaldt en række interessenter, herunder Dansk Taxi Råd, til et møde om evaluering af taxiloven.


Ifølge stemmeaftalen om den nye taxilov er det blandt andet forholdene omkring, hvordan markedet og nye teknologiske muligheder udvikler sig, der skal evalueres.


Forud for evalueringen peger Dansk Taxi Råd på den nye taxilovs indflydelse på taxiudbuddet i landdistrikterne - et punkt, som har fyldt meget i den offentlige debat i den seneste tid.


Dansk Taxi Råd har sammen med Landdistrikternes Fællesråd nedsat en arbejdsgruppe, der er i gang med at evaluere, hvordan den nye taxilov påvirker taxidækningen i landdistrikterne.


På den baggrund følger arbejdsgruppen udviklingen med taxi-tilgængelighed i landdistrikterne og kommer med input til initiativer, der kan understøtte en bedre taxidækning i landdistrikterne.


 SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE