NYHEDER 26. SEP 2019 KL. 14:48

Transportens Dag fokuserede på intelligent og grøn transport

Af: kollektivtrafik

Transportens Dag fokuserede på intelligent og grøn transport
Fra debatten på Transportens Dag 2019. Detaljeret tekst kan ses nederst i artiklen.

DI Transport har i de senere år arrangeret Transportens Dag for at sætte fokus på et aktuelt emne inden for transportsektoren. I år hed overskriften ”Intelligent Grøn Transport”, og næsten 250 repræsentanter fra alle dele af transportbranchen, interesseorganisationer, Christiansborg med flere var mødt op for at høre på indlæg, debatter og konklusioner


Dagens program bød på indlæg fra administrerende direktør Ole Hvelplund fra Nature Energy A/S (tidl. Naturgas Fyn) om ”En grøn fremtid med biogas” samt CEO Peter Sorgenfrei fra Semler-selskabet HALO om ”Selvkørende og velkørende grøn mobilitet”, inden transportminister Benny Engelbrecht (S) gik på scenen og fremlagde regeringens bud på ”En grøn mobilitetsplan”.

Efter frokost var det tid til at få en peptalk fra Grundfos’ CEO Mads Nipper efterfulgt af Ulrik Dan Weuder, Head of Global Direct Investment i ATP, der fortalte om ”Er der penge til grøn transport?”.

Rækken af indlæg blev afsluttet af Søren Møller, Account Manager Denmark hos virksomheden Mixmove, der fortalte om, hvordan transportvirksomheder kan ”Reducére din CO2-udledning og spare penge samtidig”.

Dagen blev afsluttet med en paneldebat om fremtidsmulighederne for at levere grøn transport mellem de tre transportordførere Thomas Jensen (S), Susanne Zimmer (ALT) samt Kristian Pihl Lorentzen (V) på den ene side samt Jens Boe Jacobsen fra Arriva Danmark, Lars Wigelstorp Andersen fra SAS og Astrid Donnerborg fra Aarhus & Horsens Taxa på den anden side.

Kort sagt kan man konkludere, at ”Den grønne omstilling” er kommet for at blive - ikke mindst i transportbranchen. Emnet er ”top of mind” i alle dele af branchen, men samtidig står det klart, at der i det danske afgiftssystem er indbygget en række barrierer og selvmodsigelser, som i værste fald forhindrer og i bedste fald bremser den grønne omstilling på grund af ulogisk beskatning af forskellige typer brændstof og energi. Det gælder blandt andet for større udbredelse af biogas og biodiesel til lastbiler og busser, hvor selve afgiftssystemet faktisk favoriserer fossil diesel frem for de bæredygtige brændstoffer.

Kritikken blev blandt andet fremført af Ole Hvelplund fra Nature Energy og Anne Katrine Stenbjerge fra ANCO Trans, og de politiske repræsentanter på konferencen lovede at gå hjem til Christiansborg for at se, hvad der kunne gøres. Noget nedslående var der dog også meldinger om, at en afgiftsomlægning til fordel for de grønne brændstoffer næppe kom på tale lige om lidt, hvis det ville slå hul i finansministerens pengekasse.

I den mere fremtidsorienterede ende af talerækken gav Peter Sorgenfrei fra HALO et indblik i, hvad der er på agendaen i forhold til selvkørende og bæredygtige transportformer. Hovedbudskabet var, at autonome køretøjer, deleøkonomi og digitalisering rummer et enormt potentiale for at reducere selve transportarbejdet, trængslen og miljøbelastningen. Det skal ske ved at skabe større sammenhæng mellem de forskellige transportformer blandt andet gennem øget digitalisering samt ved at udnytte køretøjerne langt bedre ved at deles om vognparken og køre sammen. Samtidig vil der komme meget lettere og mere fleksible køretøjer, der primært er eldrevne, hvilket også vil reducere slitagen på vejnettet samt reducere miljøbelastningen.

Som nævnt var også transportminister Benny Engelbrecht på scenen for at fremlægge regeringens bud på fremtidens grønne transport. Og som det oftest sker, når toppolitikere skal spå om fremtiden, skete det med så mange forbehold og upræcise formuleringer, at det er umuligt at blive klog på de konkrete tiltag, vi har i vente.

Dog slog Benny Engelbrecht fast med meget store søm, at regeringens ambition om en reduktion af det danske CO2-udslip på 70 procent senest i 2030 ligger helt fast - også for transportsektoren. Blandt løsningsmulighederne henviste han til både at høste de lavthængende frugter ved for eksempel at optimere afgiftssystemet i en mere grøn retning samt til potentialet ved at indføre ny teknologi inden for de forskellige transportformer, men generelt var det stadig med forbehold for, at det ikke slår bunden ud af statskassen. Benny Engelbrecht nævnte også konkrete planer om at oprette et test-projekt med batteridrevne tog mellem Kalundborg, Holbæk og Nykøbing Sj., og han lovede også at prioritere elektrificering af den jyske del af jernbanenettet.

Rejseaktiviteter stod for en fjerdedel
Dagens nok mest visionære, men samtidig jordnære indlæg stod Grundfos’ CEO Mads Nipper for. 

På grund af planlagt mødeaktivitet hjemme på Grundfos’ hovedkvarter i Bjerringbro fremlagde han sit indlæg på en Skype-forbindelse til Industriens Hus i København.

Det forhindrede ham dog ikke i at trænge overbevisende igennem med sine budskaber om, at CO2-reduktion og bæredygtighed ikke skal tænkes ind som et vedhæng i produktionen, men skal integreres strategisk i alle dele af virksomheden.
Som eksempel fortalte han om, at Grundfos’ har nedlagt sin afdeling for bæredygtighed, der beskæftigede 16 dygtige medarbejdere og i stedet har udnævnt samtlige koncernens 19.000 medarbejdere til at bæredygtighedsmedarbejdere. Kun derved vil bæredygtighedsarbejdet komme ud i samtlige kroge af virksomheden.
Samtidig appellerede han til, at virksomhederne nøje gennemgår deres aktiviteter for at kortlægge, hvor CO2- og øvrige miljøbelastninger stammer fra, så der kan sættes mere målrettet ind for at reducere udslippene, hvor det har størst effekt.

Til Mads Nippers store overraskelse havde samme øvelse på Grundfos vist, at på trods af et meget stort energiforbrug ved produktion og transport af koncernens produkter stammede 25 procent af koncernens samlede CO2-udslip fra medarbejdernes rejseaktiviteter. Det har blandt andet medført, at koncernens rejseafdeling har ændret markant fokus ved bestilling af flyvebilletter, lige som Grundfos inden 2025 vil have udfaset fossile brændstoffer i hele vognparken på over 2.500 køretøjer.

Mads Nipper fremhævede, at virksomhederne ikke skal omstille sig til en grønnere fremtid af frygt for dårlig omtale og at miste kunder, men skal omfavne den grønne omstilling i en målrettet satsning på at få del i det enorme potentiale for nye forretningsmuligheder, som den grønne omstilling åbner mulighed for. Og han sluttede af med at love, at de samlede aktiviteter i Grundfos ikke blot ville være klimaneutrale i 2030, men at Grundfos vil have plus på klimakontoen om godt ti år.

Og apropos de økonomiske muligheder, som den grønne omstilling rummer, fortalte ATP’s chef for direkte investeringer Ulrik Dan Weuder om ATP’s måde at investere på ud fra en bæredygtighedsbetragtning. ATP sidder på en pengekasse på ca. 900 milliarder kroner. Heraf er de ca. 25 milliarder kroner investeret i blandt andet lufthavne, veje, toglinier og leasingselskaber for biler. ATP er også gået ind i fremtidig produktion af selvkørende biler samt energiproduktion i form af biodiesel. Ulrik Dan Weuder forudser, at virksomhedernes klimaregnskaber vil blive endnu mere vigtige i fremtiden end deres driftsøkonomiske regnskaber, idet klima-eksponeringen i markedet kan få endnu større betydning for den fremtidige indtjening end de økonomiske nøgletal, som ATP’s investeringer tidligere har baseret sig på.

Sidste indlæg på konferencen stod Søren Møller fra Mixmove for. Virksomheden har udviklet en fleksibel og uafhængig logistikplatform, der åbner op for et samarbejdsnetværk på tværs af flere partnere. Ved hjælp af software, som kunderne har adgang til via internettet og apps, sørger platformen for, at varetransport optimeres med større fyldningsgrad på køretøjerne og kortere kørestrækninger. Mixmove er et direkte resultat af det EU-finansierede forsknings- og udviklingsprojekt iCargo, der havde til formål at lette effektive og bæredygtige logistikoperationer.
Søren Møller fremlagde eksempler på, hvordan uafhængige virksomheder gik sammen om fælles distributionskanaler for deres varer, så tomkørslen blev reduceret og CO2-emissionerne pr. transporteret tom/km faldt drastisk.

I den afsluttende paneldebat blev de tre transportordførere Thomas Jensen fra Socialdemokraterne, Susanne Zimmer fra Alternativet samt Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre udfordret af hen holdsvis Jens Boe Jacobsen fra Arriva Danmark, Lars Wigelstorp Andersen fra SAS og Astrid Donnerborg fra Aarhus & Horsens Taxa.

De tre sidstnævnte fremlagde konkrete eksempler på, hvordan de støder på barrierer, afgifter og regler hos især offentlige myndigheder og virksomheder, der forhindrer dem i at levere de grønneste transportløsninger.
For Arrivas vedkommende var det blandt andet problematiske udbudsbetingelser i busdriften, der gør det økonomisk uforsvarligt for busselskaberne i at investere i grønne busser i forhold til udbuddenes løbetid og tekniske krav.
For SAS’ vedkommende fremførte Lars Wigelstorp ønsker om, at politikerne dropper truslerne om CO2-afgifter på flybilletter, da de ikke vil få den ønskede motiverende effekt på hverken passagerer eller flyselskaber.
Astrid Donnerborg fra Aarhus & Horsens Taxa kunne fortælle om snærende regler for transport af blandt andet skolebørn, der forhindrede taxaselskabet i at planlægge kørslerne på en grønnere måde.

Under paneldebatten bedyrede politikerne gang på gang, at de faktisk var mere enige med hinanden, end man skulle tro, så vejen til en grønnere transportsektor måske alligevel ikke var så lang. Dermed endte Transportens Dag 2019 i en positiv stemning på transportens vegne, og det bliver spændende at se, om den politiske velvilje til at samarbejde om de fremtidige grønne transportløsninger også holder, når de fremlagte forslag og initiativer skal en tur forbi Finansministeriets regnedrenge.

 

 

Tekst til billedet ovenfor:

Transportens Dag 2019 blev afsluttet med en paneldebat om fremtidsmulighederne for at levere grøn transport mellem de tre transportordførere Thomas Jensen (S), Susanne Zimmer (ALT) samt Kristian Pihl Lorentzen (V) på den ene side samt Jens Boe Jacobsen fra Arriva Danmark, Lars Wigelstorp Andersen fra SAS og Astrid Donnerborg fra Aarhus & Horsens Taxa på den anden side.