NYHEDER 3. JUN 2018 KL. 15:09

Udenlandske turister og kollektive transport – fire initiativer

Af: Lykke Magelund, Project Manager, COWI

Udenlandske turister og kollektive transport – fire initiativer

Der skal større fokus på, hvordan udenlandske turister hjælpes med at forstå og anvende kollektiv transport under deres ophold i Danmark. I en publikation fra Erhvervsministeriet identificeres fire konkrete initiativer som umiddelbart kan igangsættes.

Erhvervsministeriet har, med COWI som konsulent og i samarbejde med Transport-, Bygnings og Boligministeriet samt Danske Regioner, gennemført et forløb for at afklare, hvordan turisme- og transportaktører kan komme i tættere dialog om at forbedre tilgængeligheden til den kollektive transport for udenlandske turister. Initiativet er en opfølgning på regeringens nationale strategi for dansk turisme.

De fire initiativer er resultatet af en workshop, hvor turisme- og transportaktører blev bragt samme i en dialog om, hvordan man kan gøre det nemmere for de udenlandske turister at finde vej til, købe billetter og anvende den kollektive transport. Fra begge sider kom det klart til udtryk, at det er svært at overskue mangfoldigheden af turisme- hhv. transportaktører. Som et af de fire initiativer etableres derfor et ”Turismetransportnetværk”, som forankres hos Danske Regioner. Netværket skal sikre udveksling af viden og erfaring samt være et forum for dialog omkring initiativer.   

Perspektivet relaterer sig til potentialet i at få udenlandske turister til at besøge Danmark, at blive i længere tid når de er her og at komme ud i krogene til en stor vifte af tilbud og attraktioner rundt om i landet. Størst er potentialet blandt storby- og erhvervsturister, hvor langt de fleste ankommer med fly. Mindre er potentialet blandt Kyst- og naturturister, hvor de fleste ankommer i egen bil.

 

Der mangler viden

Der findes ikke viden om, i hvilket omfang og på hvilken måde udenlandske turister bruger den kollektive transport i Danmark. Turister kan frit anvende almindelige billetter samtidig med, at der findes mange lokale variationer af turisttilbud som omfatter transport og/eller aktiviteter i forskellige pakkeløsninger. For trafikselskaberne er turisterne et mindre kundesegment, som ikke kan identificeres i de generelle kundeundersøgelser. Som et initiativ skal viden styrkes om de udenlandske turisters brug og efterspørgsel af kollektive transportydelser.  Danske Regioner og VisitDenmark tager derfor i fællesskab initiativ til, at det kommende ”turismetransportnetværk” får repræsentation i Turismens Analyseudvalg.   

Projektet har vist, at informationen om kollektiv transport på turismeorganisationernes forbrugerrettede hjemmesider er sparsomme og svært tilgængelige.   VisitDenmark vil som et særligt initiativ på deres hjemmeside udarbejder en samlet og udførlig turistinformation om den kollektive transport. I første omgang på engelsk men på længere sigt versioneret i mindst fire yderligere sprog. Langt de fleste regionale og lokale turismehjemmesider linker direkte op til VisitDenmarks hjemmeside, og den forbedrede information når på den måde bredt ud, i relation til turisternes informationssøgning.    

Som det sidste af de fire initiativer vil der blive kigget på muligheden for at udvikle en turistrettet version af Rejsekortet, der kan give en nem adgang for udenlandske turister til at benytte kollektive transport uden at skulle sætte sig ind i en mangfoldighed af billetterings- og betalings muligheder. Det vil potentielt give en nem rejsemulighed på tværs af geografi og trafikselskaber. Tilsvarende løsninger ses andre steder i verden, hvor særligt Holland Travel Ticket er relevant.COWI-turisme

Mandag 4. juni 2018 KL. 09:00
Fotograf: COWI
Erhvervsministeriets initiativ om turisme og kollektiv trafik

Se alle billeder...

SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE