NYHEDER 3. JUL 2019 KL. 21:00

Udviklingen skal drives af kundernes behov

Af: Mikael Hansen

Udviklingen skal drives af kundernes behov

Nordjyllands Trafikselskab (NT) inddrager nu kundernes ønsker og behov på en mere systematisk måde end tidligere. Første resultat er nye ensartede farver til de nordjyske busser og tog og en mere fleksibel indretning af busserne. Denne artikel er anden del af interviewet md Thomas Øster, direktør i Nordjyllands Trafikselskab.


NT gennemførte i 2018 en slags serviceeftersyn på en nye måde. Kollektiv trafik har været kundeorienteret i flere årtier – når trafikselskaber, togselskaber og busselskaber selv skulle sige det. Netop dette sætter Thomas Øster spørgsmålstegn ved. Han skelner mellem af være kundeorientereret og på at satse på kundedrevet udvikling.

”Det handler om at tage kunderne på ordet og om at sætte sig for at gennemføre de ændringer som kunderne ønsker, også selv om det er svært”, forklarer Thomas Øster. ”Det kræver både nye metoder – ofte meget tidskrævende metoder – og så stiller det nye krav til modtagerne – os i trafikselskabet.”

 

Nye farver på busser og tog

Serviceeftersynet i 2018 førte blandt andet til, at NT fik nye ensartede farver på busser og tog.

”NT’s tidligere busfarver var en ret kompliceret palet af markeringer af bybusser, landevejsbusser og lokalbusser. Da det var nyt, gav det sikkert mening, men vores dialog med kunderne viste, at stort set ingen vidste hvad et blåt hjørne på bussen skulle betyde”, forklarer Thomas Øster. ”Så vi ryddede bordet og startede helt forfra. Samtidig kunne vi stabe et fælles design for busser og tog og kunne dermed markere den sammenhæng i den kollektive trafik som er NT’s hele eksistensberettigelse.”

Thomas Øster ser det nye bus- og togdesign som lige vigtigt i byen og på landet: ”Når der kører en skolebus på en lille vej i et landområde, er det vigtigt at signalere, at det er en bus for alle. Vores dialog med borgerne viser, at rigtig mange ikke har et klart billede af bussen som et tilbud til dem. De holdninger arbejder vi hårdt på at ændre.”

Det er også brugerønsker, der har ændret på bussernes indvendige indretning, så der bliver et større fleks-areal. Et stort ønske har været muligheden for at tage sin cykel med i bussen.

 

Hvad er et knudepunkt?

NT har arbejdet meget med knudepunkter i de seneste år. Det er et meget vigtigt punkt i hele mobilitetstænkningen. Et knudepunkt er der, hvor de mange transportformer mødes. Det er her passagerne stiger om.

”Det nordjyske hovednet er et helt fundamentalt element i mobilitetsplanen. Vi har en god dækning i nord-syd-aksen, men en meget svagere i øst-vestaksen. Vi er i gang med at styrke øst-vest trafikken i et tæt samarbejde mellem regionen og Thisted, Morsø, Jammerbugt og Vesthimmerland Kommuner. I den forbindelse ønsker vi at oprette en række markerede knudepunkter. Vi er så langt med dette projekt, at vi kan lancere det efter sommerferien”, fortæller Thomas Øster.

Som et led i lanceringen bliver PlusBus gratis at bruge i de fire kommuner.

Han fortæller også, at der er gået meget tid og mange kræfter med at overbevise Vejdirektoratet om behovet for et nyt vejskilt: Knudepunktet. Det er lykkedes. Også dette lanceres efter sommerferien.

 

Forretningsplan med kundernes fingeraftryk

NT er netop begyndt arbejdet på at formulere en ny flerårig forretningsplan, som skal afløse den plan, som udløber ved udgangen af 2019.

”Vi har vendt processen på hovedet, og er startet med at have en dialog med kunderne. Vi har afholdt seks workshops i april måned, hvor brugere, lokalpolitikere, embedsmænd og NT’s egne medarbejdere har deltaget. Hovedlinjen i kundernes meldinger er, at alt skal være nemt, enkelt og forståeligt at gå til”, siger Thomas Øster.

Nu er det opgaven for NT’s medarbejdere at skrive det hele sammen til et realistisk, ambitiøst og operationelt udkast til en forretningsplan, som kan sendes i høring. Sidst på året ventes det sidste punktum sat.

 

Farvel til silotænkningen

Ideen om NT som et mobilitetsselskab er et forsøg på at fokusere på sammenhængene, at sætte den enkeltes transportbehov i centrum og være mere ligeglad med hvordan transportbehovet opfyldes. Thomas Øster ser en stor mental øvelse i denne ændring.

”Paradoksalt nok kan inddragelse af andre transportformer føre til en ny form for silotænkning: Her har vi busserne, her har vi toget, FlexTur, GoMore, taxi - i hver sin kasse. Det er meget dybt indarbejdet i transportsektoren at tænke tingene adskilt, og kunderne har i høj grad lært det samme af os”, siger Thomas Øster.

”Men det er helt afgørende at droppe silotænkningen både indadtil i organisationen og udadtil i forhold til kunderne og borgerne. Hvis man f.eks. spørger, hvordan det går med NT’s samarbejde med GoMore, kan vi svare på flere måder. Hvis vi måler på antal ture, får vi et temmelig lavt tal, men ser vi på signalværdien og det fokus samarbejdet sætter på samkørsel, bliver billedet helt anderledes. Det konstruktive perspektiv er det langsigtede: Vi vil mobiliteten i den brede definition. Kollektiv trafik er i bund og grund samkørsel. Vores pointe er, at samkørsel/kollektiv trafik kan tænkes i mange former. Dem skal vi opdyrke i tæt samarbejde med kunder og borgere i Nordjylland.”