NYHEDER 6. MAJ 2021 KL. 12:00

Webinar: Kollektiv trafik og corona. Hvad siger danskerne?

Af: Lasse Repsholt

Hvad siger danskerne til den kollektive trafik efter et år med corona? Det blev afsløret i trafikselskabernes 3. fælles, nationale undersøgelse. Se webinar tirsdag den 11. maj 2021.


Den første, fælles nationale passagerundersøgelse på tværs af trafikselskaberne kom i november 2018 og den næste i november 2019. 

Den tredje undersøgelse , der dækker 2020 blev forsinket af coronakrisen og resultaterne først indsamlet i oktober og november 2020. Og netop effekterne af coronakrisen har jo særlig betydning og interesse. Undersøgelsen blev offentliggjort i foråret 2021 og her anbefales trafikselskaberne:

  1. At fokusere på plads og tryghed i transportmidlerne.
  2. At afdække hvordan man bedst muligt får de passagerer, der har fravalgt den kollektive trafik på grund af COVID-19 tilbage igen.
  3. At undersøge betydningen af hjemmearbejde
  4. At udbrede pendlerprodukterne
  5. At udnytte at befolkningen generelt opfatter den kollektive trafik som et alternativ til privatbilismen
  6. At fokusere på potentiale fra lavfrekvente brugere

Undersøgelsen  er en repræsentativ befolkningsundersøgelse med næsten 12.000 besvarelser og adskiller sig fra de fleste andre undersøgelser ved at spørge danskerne generelt, hvad de mener om den kollektive trafik. 

Er det her vi finder svarene på, hvordan den kollektive trafik genvinder terræn efter corona-krisen?

v. Henrik Andersen, Head of Public. Wilke

Tilmeld dig webinaret tirsdag den 11. maj 2021 kl. 12.00 til 12.30

 Fra Kollektiv Trafik Forum Corona Kundetilfredshed Passagertal