NYHEDER 15. OKT 2021 KL. 13:00

Undersøgelse: Corona-krisen trækker lange spor i kollektiv trafik

Af: Mikael Hansen

Passagerpulsens tredje corona-kundeundersøgelse viser, at brugen af kollektiv trafik følger den almindelige normalisering i samfundet. Det giver anledning til både brede smil og dybe rynker i panden, for der skal kæmpes ualmindelig hårdt for at genvinde de yderste 10-20 procent af de tabte passagerer.


Vi tager det positive først. Mere end halvdelen af de adspurgte passagerer, 59 procent, bruger nu kollektiv trafik i samme omfang som før Corona-krisen. De næste omkring 10-14 procent forventer at øge deres brug af kollektiv trafik til normalt omfang i løbet i 3-12 måneder. Yderligere 10-15 procent forventer også at øge deres brug men på et senere foreløbig ukendt tidspunkt.


Disse tal viser, at brugen af kollektiv trafik nøje følger samfundets normaliseringsproces efter Corona-krisen. Mange arbejder stadig hjemme i ganske stort omfang, mange går mindre ud end før, og en del bruger andre transportmidler – bil, cykel, gang.


Et andet positivt resultat er en høj tilfredshed – 70 -75 procent – med trafikselskabernes håndtering af Corona-krisen.


Et tredje positivt resultat er en bred accept af ophævelsen af mundbindskravet. Nogle passagerer rejser mere efter ophævelsen, andre rejser mindre. I store træk har ophævelsen af mundbindskravet isoleret set en meget lille effekt på lysten til at rejse med kollektiv trafik.

 

De fortsatte Corona-udfordringer
Undersøgelsens meste markant negative resultat, er at 18 procent af de erhvervsaktive eller studerende og 12 procent af pensionister slet ikke forventer at komme tilbage som passagerer i kollektiv trafik. Det er dem, der skal kæmpes for at få tilbage og dem, der giver trafikselskabernes økonomichefer dybe rynker i panden.


Og så er gruppen af adspurgte med 2594 deltagere lig med Passagerpulsens Passagerpanel – en gruppe med et højere engagement i kollektiv trafik end befolkningen som helhed. Ca. 2/3 af gruppe er erhvervsaktive og studerende, 1/3 er pensionister. Der er en overvægt af togkunder i forhold til den faktiske fordeling og bus, tog og metro. Undersøgelsen er gennemført i september 2021.


Tryghed og sikkerhed står øverst på listen hos de bekymrede passagerer, som udgør ca. 30 procent. Der er brug for at sikre afstand, modvirke trængsel og styrke informationen om trængsel og det modsatte over dagen, ugen og måneden.


Denne undersøgelse er den første, der inddrager den nye pendlerbillet, Pendler 20. Informationen om dette produkt er ikke trængt hel igennem endnu, og mange af dem, der kender det, bruger det ikke. Det passer ikke helt til deres behov.

Snydt eller ikke snydt
Et forholdsvist nyt tema har holdt sit indtog i den kollektive trafiks kundeundersøgelser: Relativt mange svarer at det vigtigt for dem at sikre, at de kører på den billigste billet. Det er vel den ”orange pris”, branchen må betale for gøre billetter til rabatpris til en mulighed for rigtig mange passagerer.

 

Anbefalinger
Passagerpulsen advarer politikere og branchens professionelle om risikoen ved en meget langstrakt corona-normalisering. Hvor længe kan udbuddet holdes på ”normalt” niveau, hvis passagererne svigter? Passagerpulsen påpeger også, at kollektiv trafik har en vigtig rolle i den grønne omstilling. Den rolle risikerer at blive reduceret eller helt sat over styr på grund af Corona-krisen passagertab.


Hent Passagerpulsens rapport her

 Billetter og takster Corona Kundetilfredshed