NYHEDER 29. APR 2021 KL. 23:00

KTF Transmission: Midttrafiks Pendlerklip viser vejen til mere fleksible billetter

Af: Mikael Hansen

Tiden råber på fleksible pendlerbilletter i kollektiv trafik. Midttrafik har allerede én: Pendlerklip – præsenteret på webinaret den 27. april 2021. Webinaret var det andet i en serie om takster og priser i kollektiv trafik.


Én af de konstruktive detaljer i takstreformerne Takst Sjælland og Takst Vest var, at de enkelte trafikselskaber og togselskaber ved siden af de fælles takster kunne udvikle deres egne billet-produkter, som kun var gyldige i deres eget område. Det ser nu ud til at efterspørgslen efter blandt andet fleksible pendlerkort meget hurtigt kan imødekommes med inspiration fra netop disse såkladte kommercielle produkter.

Midttrafik er én af de parter, som har udviklet egne billetprodukter – centreret om Midttrafik Appen. På webinaret den 27. april 2021 præsenterede de to projektledere fra Midttrafik, Mikkel Holm Schou og Jeppe Færgegaard Sørensen, deres nyeste billetprodukt: Pendlerklip.

 

Et digitalt klippekort

Da Takst Vest trådte i kraft blev de sidste klippekort udfaset. Midttrafik bevarede dog klippekortet i en digital version på Midttrafik Appen. Nu har killekortet fået en aflægger, nemlig Pendlerklip, som også købes og bruges på Midttrafik Appen.

-Pendlerklip er et digitalt klippekort med 17 klip, forklarede Mikkel Holm Schou og fortsatte:

-Hvert klip har en gyldighed på 16 timer og rækker altså til turen fra hjem til arbejdsplads og hjem igen. Og så er der måske tid tilovers til en rejse mere inden for de zoner, Pendlerklip er købt til. Klippekortet har i princippet uendelig gyldighed som pap-klippekortene også havde.

Jeppe F. Sørensen supplerer:

-Et Pendlerkort er prissat efter 20 rejsedage med en gyldighed på 30 dage. En klip på Pendlerklip er lidt dyrere pr. rejse, til gengæld får man den fleksibilitet, at man kun betaler for de dage, man rejser. Det har vist sig at passe godt til rejsemønstrene i coronatiden.

Midttrafik har været tilbageholdende med at markedsføre Pendlerklip alt for markant for at kunne overholde corona-tidens restriktioner, bl.a. reduceret passagertal i hvert køretøj.  Men i takt med genåbningen er salget af Pendlerklip steget fra 350 i januar til forventet 1000 i april.

-Pendlerklip er stadig kun et lille produkt i Midttrafik sammenlignet med Pendlerkort og Rejsekort, men vi mener alligevel vi har fat i noget, som vil være relevant i forhold til ”den nye normal”, siger Jeppe F. Sørensen

 

Den nye normal

Begrebet ”den nye normal” er udtryk for de forventede rejsemønstre og den forventede passageradfærd efter corona-krisen. Hvordan den nye normal” kommer til at se ud er der mange bud på, men fælles for dem er, at hjemmearbejde forventes af fylde markant mere end før corona-krisen.

Mikkel Holm Schou nævner et konkret eksempel på en ændret rejseadfærd, som han kender fra en samarbejdspartner til Midttrafik:

-Mand og kone pendler i hver sin retning. De har hidtil haft to biler, men efter perioden med meget hjemmearbejde har de solgt den ene bil og købt Pendlerklip i stedet for i forventning om, at den ene fortsat vil have mange hjemmearbejdsdage.

 

Pendlerklip bliver overhalet indenom

-Pendlerklip kan kun bruges i Midttrafiks busser, letbanen og Midtjyske Jernbaner, siger Mikkel Holm Schou og fortsætter:

-Det ville være bedst med en gyldighed på tværs af trafikselskaber og togselskaber, så derfor forventer vi at Pendlerklip bliver udfaset inden så længe til fordel for det landsdækkende fleksible pendlerprodukt, Pendler 20, som Movia, DSB og Midttrafik er i gang med at udvikle.

Pendler 20 får 60 dages gyldighed, hvert klip får en lang gyldighed ligesom på Pendlerklip. Prissætningen er også tilsvarende lidt dyrere pr. klip end en dobbeltrejse på et pendlerkort.

-Vi arbejder helst hen mod fælles løsninger, men det er temmelig svært at rykke hurtigt i fællesskab, konkluderer Jeppe F. Sørensen.

-Vi satser hårdt på de fælles løsninger på tværs af trafikselskab og togselskaber -  det store arbejde bag Takst Vest skulle nødig være forgæves, slutter Mikkel Holm Schou, projektleder i Midttrafik.

 

Webinaret havde 21 deltagere og kan genses på https://www.crowdcast.io/kollektivtrafikforum.KTF Transmission Billetter og takster It og teknologi Mobilitet Trafikselskaber