NYHEDER 7. NOV 2018 KL. 11:47

Debat: Uden mangfoldigheden står Danmarks stille

Af: Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker

Uden mangfoldigheden står Danmarks stille
Torben Møller-Hansen

Serien ”Huset på Christianshavn” var i 1970erne folkeeje på samme måde som Netflix og HBO er det i dag. Dengang havde Danmark kun én kanal, og her så hele nationen bl.a., hvordan Poul Richard som flyttemand Olsen havde det gevaldigt svært med, at hans kone blev buschauffør. Dengang var var det til debat i hele befolkningen, at kvinder nu fik jobs, der traditionelt var ”mandefag”. Mange arbejdspladser havde ganske enkelt ikke toiletter og omklædningsfaciliteter til kvinder. Der er gået næsten 50 år, og vi er nu blandt de lande i verden, hvor flest kvinder arbejder på lige fod med mænd. Nu er det de nye danskere, vi diskuterer.

Men lige præcis på transportområdet er der egentlig ikke så meget at tale om, for uden de mange nydanskere, der siden 90’erne er blevet en del af det transport-Danmark, der hver dag flytter os alle sammen fra A til B, så stod Danmark stille – helt bogstaveligt. Transporterhvervet har om nogen vist, hvordan mangfoldighed kan håndteres til gavn for os alle.

Virksomhederne der står bag vores taxaer, vores s-tog, vores busdrift og vores godstransport har været blandt de første, der ansatte de nye danskere og tog hul på de tilpasninger der skal til, når kolleger med nye ansigter og vaner skal fungere og servicere kunderne med succes. Send en pakke eller tag den offentlige transport, og det fremgår ganske tydeligt, at den opgave er lykkedes ganske godt. Mens vores politikere og medierne spørger om, hvordan integration på arbejdsmarkedet kan lade sig gøre, så kører det allerede – hvis jeg må være så fri - i denne branche.

Hvad kan vi så lære af det? At det er lidt ligesom, da Helle Virkner alias flyttemand Olsens kone skulle køre bus i 70erne. Det kan lade sig gøre for de fleste, og forandringerne er, når det kommer til stykket, ikke er så grundlæggende endda. Hvor der er vilje, er der spor eller vej. De har også taxaer i Beirut og busser i Kathmandu, og kunderne vil det samme, nemlig nå deres aftale til tiden. Venlighed og service eksisterer også i alle kulturer, så når først det danske sprog er på plads, så er mangfoldigheden det også.

Tak til transportbranchen for at vise vej, rydde ”bøvlet” af vejen og få det danske arbejdsmarked godt på vej til en virkelighed, hvor der er job til de som kan og vil.

 

----------------------------

Tema: Vellykket integration i bus- og togselskaber

Integration af flygtninge og indvandrere er et omdiskuteret emne. En hjørnesten er integration på arbejdsmarkedet. Et job styrker selvtilliden og den personlige økonomi og giver formel og uformel kontakt med det danske samfund. Bus- og togselskaberne har i en årrække ansat et større antal medarbejdere med flygtninge- og indvandrerbaggrund - og med stor succes.

Denne artikelserie beskriver erfaringerne med introduktion af flygtninge og indvandrere på danske arbejdspladser i den kollektive trafiksektor. Desuden noget om virksomhedernes erfaringer med at drive arbejdspladser med mange nationaliteter – og de problemer, der også er fulgt med. Endelig fortæller vi om integrationen set fra medarbejdernes eget synspunkt.SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE