NYHEDER 22. OKT 2018 KL. 15:00

Debat: Bus- og togselskaber er i front med integration

Af: Carsten Hyldborg, direktør i FynBus, formand for Kollektiv Trafik Forum

Bus- og togselskaber er i front med integration

Velkommen til efterårets tema ”Vellykket integration i bus- og togselskaber” på informationsportalen kollektivtrafik.dk. Vi sætter fokus på succeshistorie fra den kollektive trafiks praktiske hverdag – en historie, som der er behov for at fortælle klart og tydeligt. Desuden vil vi gerne bidrage med nuancer i den altid aktuelle integrationsdebat.


I har sikkert alle sammen mødt en buschauffør eller en togfører, som taler dansk på en lidt anderledes måde end en københavner, en fynbo eller en vestjyde. Sandsynligvis har I mødt én af de mange nydanskere, som arbejder i den kollektive trafik.

I flere perioder indenfor de seneste 50 år har der været alvorlig mangel på arbejdskraft, og buskørsel og togdrift har været nogle af de første steder, det kunne mærkes. Netop i disse perioder er nye grupper af medarbejdere kommet ind som chauffører og togførere – herunder flygtninge og indvandrere. Efter en lidt forsigtig introduktionsperiode er netop nydanskerne blevet en vigtig og voksende gruppe af medarbejdere, og operatørselskaberne har forstået at tilpasse sig den nye mangfoldighed.

Bus- og togselskaberne har i løbet af de seneste årtier lært at håndtere de særlige udfordringer, som en arbejdsplads med mange nationaliteter medfører. Den grundlæggende erfaring er at fastholde arbejdspladsen som en dansk arbejdsplads. På alle måder er det danske sprog en nøgle til den vellykkede integration, som hver dag foregår hos bus- og togoperatørerne.

I udgangspunktet kræver jobbene som buschauffør og togfører færdigheder i at forstå, læse, skrive og tale et forståeligt dansk. Trods begyndervanskeligheder er det netop kravet om dansk som dagligt arbejdssprog, der fremhæves af mange med udenlandsk baggrund som den vigtigste faktor i deres personlige integrationsproces. Dernæst fremhæves den selvtillid og det rygstød det giver at være selvforsørgende og at bidrage positivt til samfundet – og til livet.

Integration er et sært begreb, som unddrager sig en konkret beskrivelse eller en fast opskrift. Gensidig tillid mellem parterne er dog en vigtig og uomgængelig faktor, og det er lang proces. Man er dog ikke i tvivl, når integrationen er lykkedes – og det er den i meget høj grad på bus- og togoperatørernes arbejdspladser.

Det kan de være stolte af. I efterårets temaartikler vil vi vise hvorfor og hvordan.

 

Tema: Vellykket integration i bus- og togselskaber

Integration af flygtninge og indvandrere er et omdiskuteret emne. En hjørnesten er integration på arbejdsmarkedet. Et job styrker selvtilliden og den personlige økonomi og giver formel og uformel kontakt med det danske samfund. Bus- og togselskaberne har i en årrække ansat et større antal medarbejdere med flygtninge- og indvandrerbaggrund - og med stor succes.

Denne artikelserie beskriver erfaringerne med introduktion af flygtninge og indvandrere på danske arbejdspladser i den kollektive trafiksektor. Desuden noget om virksomhedernes erfaringer med at drive arbejdspladser med mange nationaliteter – og de problemer, der også er fulgt med. Endelig fortæller vi om integrationen set fra medarbejdernes eget synspunkt.SENESTE NYT