NYHEDER 20. FEB 2019 KL. 15:24

IGU - Integrations Grund Uddannelse: Var revisor i Syrien - er buschauffør i København

Af: kollektivtrafik

Var revisor i Syrien - er buschauffør i København
Muhammad Rami Marie er uddannet revisor i Syrien, I dag er han fastansat buschauffør hos Arriva.

Da den 32-årige Muhammad Rami Marie for godt fire år siden flygtede fra krigens rædsler i Syrien, havde han ikke forestillet sig, at han en dag ville blive buschauffør hos Arriva i København. Men det er lige, hvad han er blevet, og det er han glad for. En vigtig del af vejen er gået via det danske IGU-system (Integrations Grund Uddannelse), som fik Muhammad Rami Marie på sporet af det job, der nu har gjort, at han og hans kone i dag klarer sig selv og bidrager positivt til det danske samfund

Når man lytter til Muhammad Rami Maries historie, er det svært ikke at blive berørt. Som uddannet revisor stod Muhammad overfor at skulle gøre militærtjeneste for Assad-regimet, men af samvittighedsårsager tog han flugten. I alt 25 dage tog flugten - først i gummibåd fra Libyen over Middelhavet, derefter mange kilometers vandring nordpå gennem Italien og det sidste stykke med toget til Danmark. Her endte Muhammad i et asylcenter i Fakse, hvor den lange vej til at lære dansk, blive familiesammenført med sin kone, få et job og til sidst blive fastansat buschauffør i København begyndte.

Bestod i første forsøg
Muhammad Rami Marie gik på sprogskole og lærte dansk på rekordtid, flyttede fra Fakse til København og kom ind i IGU-forløbet. Han fik ombyttet sit syriske kørekort til et dansk og begyndte at køre varebil med distribution af dagligvarer. Det var dog for fysisk hårdt, og selvom jobbet som buschauffør ”hjemme” i Syrien har lavstatus med streg under lav, besluttede Muhammad Rami Marie sig for at prøve at blive buschauffør.
Han kom på buskøreskole hos UC Plus, hvor han bestod både teori- og praktisk prøve i første forsøg, og dermed var der banet vej til et praktikforløb hos Arriva. Allerede efter fem måneder fik han tilbudt en kontrakt, og siden har det kørt - om ikke på skinner - så den helt rigtige vej for Muhammad Rami Marie.

- Jeg er rigtig glad for at køre bus for Arriva. Jeg kører på dagvagt samt hver anden weekend, fortæller han.

Fastansat til rigtig løn
- Den største udfordring for mig var at lære dansk - og senere at have tålmodighed til at komme igennem IGU-forløbet. Men det lykkedes, og jeg er stolt over at kunne klare mig selv, fastslår Muhammad Rami Marie.

Under IGU-forløbet, som kan vare i op til to år, svarer lønnen under praktik til integrationsydelsen på ca. 8.000 kroner - før skat. Muhammad Rami Marie var derfor rigtig glad for at blive fastansat til ”rigtig buschauffør-løn” på den gode side af 20.000 kroner om måneden.

- Det kører godt for os nu. Min kone tager 10. klasse på VUC, og jeg kører på tre forskellige ruter med udgangspunkt i Ryvangen. Jeg har ikke haft nogle dårlige oplevelser, hverken som flygtning eller som buschauffør, og jeg har heller aldrig haft en klage, fastslår han stolt.

IGU-systemet er vigtig
Hos Arriva i Ryvangen står driftsleder John Lundhus i spidsen for ca. 450 buschauffører, heraf ca. 390 fastansatte og resten vikarer. Han har haft fire flygtninge igennem IGU-forløbet, alle fra Syrien, og de er efterfølgende alle blevet fastansat.

- Her i garagen har vi vel en 50/50-fordeling mellem chauffører af henholdsvis dansk og anden etnisk herkomst. Det er en helt naturlig del af vores virksomhedskultur med mange medarbejdere af anden etnisk herkomst, men det giver slet ikke problemer, siger John Lundhus og fortsætter:

- Alle vores IGU’ere er kommet til Arriva gennem UC Plus, og det har kørt fint. Vi har fået nogle meget loyale medarbejdere, der er faldet godt til.

Driftsleder John Lundhus.    

 

John Lundhus har i øjeblikket ikke de store problemer med at rekruttere buschauffører til garagen på Østerbro, men det kan måske blive en udfordring i fremtiden.

- Gennemsnitsalderen på vores chauffører er forholdsvis høj. Til gengæld er sygefraværet og medarbejderomsætningen lav, men når mange af vores chauffører går på pension i de kommende år, bliver det måske sværere at tiltrække unge mennesker til branchen, forudser John Lundhus.

- Derfor er blandt andet IGU-systemet vigtigt til både at hjælpe med integrationen af flygtninge og til skaffe nye medarbejdere. Vi har heldigvis stor opbakning fra Arrivas ledelse, så det ser positivt ud, fastslår han.

Fakta om Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

  • IGU er en tre-årig forsøgsordning, som skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked
  • Ansættelsen er midlertidig og udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked
  • Grunduddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for den to-årige erhvervsgrunduddannelse
  • Integrationsgrunduddannelsen er et resultat af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter af 17. marts 2016. Den er et supplement til virksomhedspraktik, løntilskud og opkvalificering, men er ikke et tilbud i integrationslovens forstand


SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE