NYHEDER 14. NOV 2018 KL. 15:00

Integration af medarbejdere med anden etnisk baggrund i Busselskabet Aarhus Sporveje

Af: Bjarne F. Larsen, HR- og kvalitetschef, Busselskabet Aarhus Sporveje

Integration af medarbejdere med anden etnisk baggrund i Busselskabet Aarhus Sporveje
Foto: Busselskabet Aarhus Sporveje

Mellem 30 og 40 procent af Busselskabet Aarhus Sporvejes ansatte har en anden etnisk baggrund end dansk. Det er Busselskabets oplevelse, at disse medarbejdere generelt er velintegrerede i virksomheden og leverer en meget tilfredsstillende arbejdsindsats

Det tror vi i høj grad skyldes, at vi er meget tydelige omkring, hvad vi forventer af vores medarbejdere, og hvad de kan forvente af Busselskabet.

Kvalitetsstandarder og leveregler
Et eksempel på dette er de kvalitetsstandarder, som alle faggrupper i Busselskabet har udarbejdet. Her tages der fat på de enkelte funktioners vigtigste udfordringer. For chauffører beskrives det bl.a., hvordan man har en professionel fremtoning, hvordan man er serviceorienteret, og hvordan man er en god kollega.

Et andet eksempel er de leveregler, der er opstillet for medarbejdere i Busselskabet. Målet er en virksomhedskultur, som er præget af anerkendelse, tillid og hjælpsomhed, og i levereglerne har vi beskrevet, hvordan man kan understøtte dette.

Grundig introduktion og oplæring
Alle nyansatte buschauffører gennemgår et grundigt introduktionsforløb, og vi er overbeviste om, at det har stor betydning i forhold til at lykkes i jobbet. Får man den rette introduktion, er det nemmere at føle sig velkommen og tryg i jobbet og være parat til at modtage den hjælp, der skal til, for at klare de udfordringer, man har. Derfor er den obligatoriske sidemandsoplæring for chauffører et afgørende element, når nyansatte chauffører skal sættes ind i både det formelle og det uformelle. Sidemandsoplæringen giver mulighed for, at der kan ske en tilpasset introduktion i forhold til det behov, den enkelte har.

Når Busselskabet ansætter nye medarbejdere, går vi ikke op i, hvilken etnisk baggrund, de har. Vi ser på den enkelte person og på, om vedkommende har det, der skal til for at fungere inden for rammerne af bl.a.  vores leveregler og kvalitetsstandarder.

Sprog er en udfordring
Der er naturligvis udfordringer ved at have en mangfoldig medarbejdersammensætning, og sprog er en af de større. Det er et krav, at alle Busselskabets medarbejdere kan kommunikere med både kolleger og kunder på dansk, og det er helt afgørende for at sikre en god integration. Vi har derfor løbende fokus på at forbedre medarbejdernes sprogkundskaber via tilbud om diverse sprogkurser.

Af og til opstår der selvfølgelig misforståelser og konflikter. Man skal i den sammenhæng være opmærksom på, at selv om de involverede parter er af forskellig etnicitet, så har det ofte intet med dette at gøre. Deciderede konflikter med baggrund i etnicitet er heldigvis sjældne, og ligesom ved andre konflikter forsøger vi at løse dem ud fra de generelle spilleregler, vi har for, hvordan vi omgås.

Fokus på den fælles opgave
Vi tager generelt ikke hensyn til specielle ønsker, som medarbejdere måtte have på baggrund af religion, etnicitet mv. Fokus er på den fælles opgave, vi har, i bestræbelserne på at levere en god oplevelse til vore kunder. Det betyder ikke, at vi ikke hjælper, når en medarbejder har behov for det, men det er medarbejderen som individ, vi tager udgangspunkt i og ikke i f.eks. hvilken religion, man har. Når der er behov af den art, oplever vi, at medarbejderne er gode til at finde løsninger indbyrdes f.eks. i forhold til at bytte vagter i forbindelse med diverse højtider.

 SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE