NYHEDER 31. OKT 2018 KL. 19:37

Temaartikel om integration DitoBus har gode erfaringer med en blandet medarbejdergruppe

Af: DitoBus

DitoBus har gode erfaringer med en blandet medarbejdergruppe
Abdul B. Mohty, tillidsmand i Holbæk for chaufførerne på DitoBus

DitoBus er kendt for at være en virksomhed, der arbejder hårdt på at sikre sine kunder en god oplevelse. Det kræver dygtige, engagerede og glade medarbejdere. Det har gennem årene ganske naturligt ført til rekruttering af medarbejdere med både dansk og anden etnisk baggrund.

DitoBus beskæftiger i øjeblikket ca. 700 medarbejdere, hvoraf ca. 8-10 procent har navne, der ikke umiddelbart ville blive betegnet som traditionelt danske.

”Det er vores opfattelse, at alle medarbejdere kan trives i virksomheden. Vores grundværdier er glæde, sammenhold og kvalitet, og inden for de rammer er der plads til alle, der kan og vil bidrage til opfyldelse
af kundernes forventninger og virksomhedens mål”, udtaler Ib Gregers Boers, direktør i og medejer af DitoBus. ”Jeg tror, at vi allerede på grund af vores grundværdier er en meget attraktiv arbejdsplads for
alle typer mennesker, der gerne vil yde alle typer kunder den bedst mulige indsats”.

 

Medarbejderpolitikken

I DitoBus arbejdes der med integration ud fra virksomhedens politik på området, der blandt andet lyder:

Integrations- og mangfoldighedspolitik

Det tilstræbes, at medarbejderstabens sammensætning nogenlunde afspejler befolknings- og kundesammensætningen, og vi betragter hinanden som ligeværdige mennesker.

En forskelligartet arbejdsstyrke forbedrer virksomhedens resultat, styrker vores konkurrenceevne og gør DitoBus Gruppen til et bedre sted at arbejde.

Ditobus Gruppen er imod enhver form for diskrimination og ønsker at behandle busgæster, kunder, ansøgere og medarbejdere ens uanset forskelle i blandt andet:

  • køn, alder seksualitet, etnisk oprindelse, handicap og livssituation
  • holdninger og meninger, religion, interesser, ambitioner, livsfilosofi, personlige mærkesager

DitoBus Gruppen forventer, at respekt for disse forskelle ligeledes gør sig gældende i medarbejdernes relation med hinanden.

 

Aktiv rekruttering i nogle perioder

DitoBus har kun ved enkelte lejligheder iværksat rekrutterings-tiltag, der retter sig mod potentielle medarbejdere med anden etnisk herkomst. I slutningen af 1990’erne skete der en betydelig indvandring som følge af kriserne på Balkan, i Somalia og Sri Lanka. I de år gennemførtes to uddannelsesforløb rettet mod tilflyttere med denne baggrund, og det lykkedes at rekruttere og fastholde en række gode medarbejdere.

”De to projekter i slutningen af 1990’erne hjalp os alle til at forstå, at der blandt indvandrere findes medarbejdere, der både kan og vil være meget dygtige medarbejdere i en busvirksomhed som vores”, udtaler Ib Gregers Boers. ”Vi havde en enkelt hændelse, hvor der opstod en større konflikt mellem to medarbejdere - den situation måtte vi løse - men herudover var det dengang en berigelse for os alle at få medarbejdere ombord, der også kunne lære os om de erfaringer og oplevelser, som mange immigranter bringer med sig. Immigranter er også en stor kundegruppe i busserne, og det gav os forståelse for, hvor forskelligartet en baggrund vores kunder i busserne har”.

Siden hen har virksomheden rekrutteret sine medarbejdere ud fra et ønske om at få de medarbejdere, der bedst kan forstå og leve sig ind i virksomhedens værdier. DitoBus er kendt for at være en virksomhed, der arbejder hårdt på at sikre sine kunder en god oplevelse. Det kræver dygtige, engagerede og glade medarbejdere. Det har gennem årene ganske naturligt ført til rekruttering af medarbejdere med både dansk og anden etnisk baggrund.

 

IGU-elever på vej

Det stramme arbejdsmarked har ført til, at tiden nu igen er inde til, at DitoBus gennemfører nye tiltag rettet mod rekruttering af nye medarbejdere inden for gruppen af nytilkomne. Virksomheden har således netop igangsat rekruttering af immigranter til et såkaldt IGU-forløb, hvor de nye medarbejdere uddannes til chauffør samtidig med, at deres danskkundskaber udvikles.

”Vi ser frem til de nye IGU-forløb. Baseret på vores tidligere erfaringer vil vi her finde dygtige og engagerede nye medarbejdere – og de vil finde en god og integrerende arbejdsplads med masser af daglig kontakt til kunder og dermed til dagligdagen i Danmark. Det er godt afsæt for en god integration i det danske samfund”, slutter Ib Gregers Boers.

--------------------

Tekst til billedet ovenfor:

Abdul B. Mohty ankom i 2002 til Danmark uden at kunne tale ét ord dansk. Abdul ville i gang med at arbejde hurtigst muligt og betalte derfor selv sit bus-kørekort. Det lykkedes Abdul i løbet af få uger at lære så meget dansk, at han kunne erhverve kørekortet – blandt andet med stor hjælp fra sin dansktalende hustru. Abdul siger selv, at det herefter tog mange uger, før han kunne forstå kunderne godt – og endnu flere uger, før kunderne kunne forstå ham. Men fremad gik det, og Abdul har uafbrudt siden kørekortets erhvervelse været ansat i DitoBus og er i dag tillidsmand for chaufførerne på landruterne med udkørsel i Holbæk.

----------------------------

Tema: Vellykket integration i bus- og togselskaber

Integration af flygtninge og indvandrere er et omdiskuteret emne. En hjørnesten er integration på arbejdsmarkedet. Et job styrker selvtilliden og den personlige økonomi og giver formel og uformel kontakt med det danske samfund. Bus- og togselskaberne har i en årrække ansat et større antal medarbejdere med flygtninge- og indvandrerbaggrund - og med stor succes.

Denne artikelserie beskriver erfaringerne med introduktion af flygtninge og indvandrere på danske arbejdspladser i den kollektive trafiksektor. Desuden noget om virksomhedernes erfaringer med at drive arbejdspladser med mange nationaliteter – og de problemer, der også er fulgt med. Endelig fortæller vi om integrationen set fra medarbejdernes eget synspunkt.SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE