Hovedstadens Letbane fremmer byudvikling i Ring3-korridoren
EMNER MED ØKONOMI 28. SEP 2020 KL. 12:00

Letbaner og byudvikling Hovedstadens Letbane fremmer byudvikling i Ring3-korridoren

Byudvikling har været en integreret del af Hovedstadens Letbane siden projektet tog form for 10 år siden. Ti Kommuner, Region Hovedstaden og staten da...


EMNER MED ØKONOMI 16. SEP 2020 KL. 13:00

Odense Letbane ønsker at bruge reserver til at dække corona-regning

Odense Letbane har opgjort omkostningerne i forbindelse med covid-19. Da den samlede regning kan beløbe sig til op mod 70 millioner kroner, anmoder le...


EMNER MED ØKONOMI 15. SEP 2020 KL. 14:34

Danmarks længste busser kommer i udbud

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har offentliggjort sit største udbud til dato med en forventet kontraktsum, der kommer op i milliardklassen. Udbuddet ...


EMNER MED ØKONOMI 11. SEP 2020 KL. 14:00

Letbaner og byudvikling: Letbanen styrker mobiliteten på Djursland

De to kommuner på Djursland har forskellige tilgange til letbanen og effekterne på erhvervsudvikling og bosætning....


I Aalborg kom byudviklingen først
EMNER MED ØKONOMI 10. SEP 2020 KL. 07:50

Letbaner, BRT og byudvikling: I Aalborg kom byudviklingen først

Den aalborgensiske letbane blev til Danmarks første fuldt udbyggede BRT-strækning – Aalborg Plusbus. Men byudviklingen var i fuld gang i Plusbus-korri...


Visionsplan satser på højklasset kollektiv trafik i Østjylland
EMNER MED ØKONOMI 9. SEP 2020 KL. 14:00

Letbaner og byudvikling: Visionsplan satser på højklasset kollektiv trafik i Østjylland

Aarhus Letbane er kun en beskeden begyndelse, hvis det står til Letbanesamarbejdet i Østjylland. En ny visionsplan ”Samspil 2030” lægger op til massiv...


Udviklingsprojekterne ligger tæt langs letbanestrækningen i Odense
EMNER MED ØKONOMI 3. SEP 2020 KL. 07:30

Letbaner og byudvikling: Udviklingsprojekterne ligger tæt langs letbanestrækningen i Odense

Odense Letbane åbner efter planen i efteråret 2021, men effekterne af letbanen er allerede meget synlige i den gamle industriby, Odense, som er i fuld...


EMNER MED ØKONOMI 27. AUG 2020 KL. 15:03

Corona-tiden påvirker regnskabet hos DSB

DSB har torsdag fremlagt sit halvårsregnskab, som er væsentligt påvirket af corona-tiden. Halvårsresultatet vier et underskud før skat på 607 millione...


Letbanen har sat turbo på udviklingen i Odder
EMNER MED ØKONOMI 27. AUG 2020 KL. 14:00

Letbaner og byudvikling Letbanen har sat turbo på udviklingen i Odder

Væksten i Odder Kommune er tæt forbundet med letbanen og dens tre stationer i kommunen....


EMNER MED ØKONOMI 26. AUG 2020 KL. 10:00

Letbaner og byudvikling Aarhus vokser langs med letbanen

”En letbane strukturerer byudviklingen” – det var en del af grundlaget for bygningen af Aarhus Letbane. Hvordan er det gået med byudviklingen i Aarhus...


EMNER MED ØKONOMI 23. AUG 2020 KL. 18:00

Letbaneøkonomien er større end trafikregnskabet

En letbane er en dyr form for kollektiv trafik, hvis man kun ser på letbanen som kollektiv trafik. Men ”en letbane strukturerer byudviklingen”. Når le...


EMNER MED ØKONOMI 8. JUL 2020 KL. 16:48

Den svenske regering uddeler støtte til kollektive trafikselskaber

Den svenske stat har ligesom den danske valgt at støtte de regionale trafikselskaber med 3 milliarder kroner (SEK) for at dække de manglende billetind...


EMNER MED ØKONOMI 17. JUN 2020 KL. 20:30

Trafikselskaberne får fuld corona-kompensation

S-Regeringen, KL og Danske Regioner er onsdag blevet enige om, at trafikselskaberne får fuld kompensation for merudgifter og indtægtstab som følge af ...


EMNER MED ØKONOMI 15. JUN 2020 KL. 11:48

Organisation på persontransportområdet: 60 procent af alle turistbusvirksomheder står til at gå konkurs

Turistbusbranchen har været droslet ned siden midt i marts og har siden nærmest kørt på vågeblus, da indsatsen mod spredning af corona-virus betød afl...


EMNER MED ØKONOMI 8. JUN 2020 KL. 13:52

Corona-tidens lønkompensationsordningen løber ud hen over sommeren

S-Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere. Ordningen løber ...


EMNER MED ØKONOMI 27. MAJ 2020 KL. 13:17

Økonomisk ekspertgruppe kommer med forslag til udfasning af hjælpepakker

Tre professorer i økonomi har onsdag afleveret en rapport med input, som kan bruges til kommende drøftelser om at udfase økonomiske hjælpepakker, som ...


EMNER MED ØKONOMI 19. MAJ 2020 KL. 12:02

DSB mangler billetindtægter i corona-tiden

Et markant fald i passagertallet som følge af indsatsen for at dæmme op for spredning af corona-virus betyder, at DSB har haft færre indtægter i først...


EMNER MED ØKONOMI 7. MAJ 2020 KL. 09:25

Trafikudvalget i Region Hovedstaden: Trafikbesparelserne skal hentes udenfor myldretid og i weekenderne

Et flertal i trafikudvalget i Region Hovedstaden blev tirsdag aften enige om en anbefaling til fordelingen af besparelser på trafikområdet. Besparelse...


SENESTE NYT