NYHEDER 21. MAJ 2019 KL. 22:00

Bedre kollektiv trafik: Gør ligesom Roskilde!

Af: Mikael Hansen

Gør ligesom Roskilde!

Det lykkedes for Roskilde Kommune at komme først i Danmark med elbusser til et helt bybussystem, men Roskilde har været de første med adskillige nytænkende tiltag i bustrafikken i de seneste 8 år. Byrådet i Roskilde har holdt fast i den oprindelige vision om at være Danmarks bedste trafikby, og bybustrafikken har lige siden spillet en nøglerolle.

Hvordan får man flere passagerer i busserne? Danske og internationale erfaringer viser, at der ikke findes ét enkelt svar på dette spørgsmål. Det nærmeste man kan komme er, at der skal ske løbende forbedringer over tid – typisk overe mange år, og at det er vigtigt at fastholde visionen og målet. Det er præcis hvad Roskilde Kommune har gjort.

Første store skridt har at omlægge bybusruterne til stambuslinjer – i Roskildes tilfælde hedder de A-busser. Samtidig adopterede Roskilde +way-visionen, som byggede på en integration af byplanlægning og trafikplanlægning. +way satte nye ord på den kollektive trafiks grundbegreber: Ruten blev til +sporet, stoppestedet blev til +stop, bybusterminalen blev til +øen og bussen blev til +bussen. Under det hele lå ideen om, at alle elementer skulle forbedres gradvist: Bedre ruter og fremkommelighed, bedre service på stoppesteder, busterminalen som en central del af byrummet samt hurtige, komfortable og støjsvage busser - her kan vi i 2019 tilføje: Emissionsfri busser.

 

Som sagt så gjort

Det specielle ved Roskilde er ikke at have den slags planer, det specielle er, at de har gennemført dem. En lang række stoppesteder er blevet forbedret, bybusterminalen på Stændertorvet har fået et nyt design, og de vigtigste stoppesteder har fået elektroniske informationstavler med countdown. For ret nylig har Roskilde Station fået et større antal elektroniske informationstavler med informationer til passagererne om bus- og togtrafikken.

I 2015 blev biodiesel i bybusserne med 30 procent biobrændstof, dengang den maksimale mængde, der kunne iblandes.

I 2016 deltog Roskilde Kommune i ét af de første elbusforsøg, og 13. april 2019 kunne 17 nye elbusser rulle ud i trafikken – indtil videre uden de større problemer – ifølge Roskilde Kommune, Movia og operatøren Umove.

 

Mindre støj fra elbusserne

På miljøkonferencen den 13. maj, arrangeret af Trafikselskaberne i Danmark, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, fremlagde Ivan Hyllested Pedersen, vejchef i Roskilde Kommune, de nyeste støjmålinger. Et særligt problem opstod, da bybuslinjerne i 2011 blev omlagt. Den snævre bygade Allehelgensgade blev en dobbeltrettet busgade med langt mere bustrafik end tidligere. Mange klager fra beboerne over støj og forurening fra busserne fik byrådet til at beslutte at gøre noget ved problemet. Her lå ifølge Ivan Hyllested Pedersen kimen til at indføre elbusser. Med elbusserne er forbedringen i hvert fald markant: Langt lavere støjniveau og ingen skadelig og/eller lugtende udstødning fra busserne – eller i hver fald fra de fleste busser – for der kører stadig enkelte diselbusser gennem Allehelgensgade – nemlig regionale og fælleskommunale ruter, som ikke er elbusser – endnu.

Ivan Hyllested Pedersen påpegede desuden, at støjbilledet i byen er meget mangfoldigt. At bybusserne bliver støjsvage, er kun en del af løsningen. Han kunne dog påvise reduktion af støjbelastningen efter indsættelse af elbusserne – og i hovedsagen den største reduktion, der hvor belastningen var størst.

 

Roskilde vil mere

Roskilde Kommunes formand for teknisk udvalg Karim Friis Arfaoui var klar til at gå videre, så de otte buslinjer, som anløber Roskilde, også bliver fossilfri snarest muligt. Ruterne deles med andre kommuner eller er regionale. Han siger:

”Vi har det mål, der siger at, at Roskilde Kommune skal være CO2-neutral i 2040. Indtil videre har vi plukket de lavthængende frugter, som har reduceret CO2-udslippet med 35 procent. Fra nu af bliver det sværere og dyrere. Elbusserne tæller selvfølgelig med i dette regnskab.”

Ud over bybusserne er hovedparten af de kommunale biler nu eldrevne. Karim Arfaoui fortalte, at der om kort tid starter et forsøg i Roskilde Kommune med små eldrevne lastbiler af hollandsk fabrikat – nogle af de første af sin art på markedet.

Roskilde Kommune er medlem af C40-forsøget, hvor CONCITO, Realdania og 40 kommuner vil samle og dele erfaringer om den brede vifte af miljø- og klimaforbedringer, som kommunerne har indflydelse på.

 Elbusserne kører i Roskilde

Mandag 20. maj 2019 KL. 14:15
Fotograf: Mikael Hansen
Fra Miljøkonferencen 13. maj 2019

Se alle billeder...

SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE